Tilaajille

Vanha Kaleva: "Moot­to­ri­kul­ku­wä­li­neil­lä liik­ku­mi­seen ei enää waadita kauppa- ja teol­li­suus­hal­li­tuk­sen kaup­pa­osas­ton antamaa kul­ku­lu­pa­to­dis­tus­ta"

Kaleva 28.5.1920. Moottorikulkuvälineillä liikkuminen. Sisäministeriö on määrännyt, ettei moottorikulkuwälineillä liikkumiseen enää waadita kauppa- ja teollisuushallituksen kauppaosaston antamaa kulkulupatodistusta, waan tulee tällaiset lupatodistukset tästedes antamaan poliisilaitos.

Tämän johdosta ei kauppaosasto enää ota käsiteltäwäkseen kulkulupa-anomuksia, mutta jo annetut todistukset jätetään niiden antoajaksi woimaan kuitenkin korkeintaan tulewan wuoden loppuun.