Sää: Tu­le­vas­ta vii­kos­ta tulossa hel­tei­sen lämmin ja epä­va­kai­nen

Juhannuksen liikenne: Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kuoli ko­la­ris­sa Ris­ti­jär­vel­lä

Tilaajille

Vanha Kaleva: Maan­vil­je­li­jöil­le avuksi tuo­ret­ta am­mat­ti­kir­jal­li­suut­ta

Kaleva 14.6.1922. Tärkeä maataloudellinen tietoteos. Wiime wuoden alussa asetti waltio komitean tutkimaan Suomen maatalouden edistämistoimenpiteitä.

Tämä "Maataloustuotantokomitea" katsoi tällöin tärkeimmäksi tehtäväkseen tieteellisesti perusteellisen tietoteoksen aikaansaamisen maanwiljelijöillemme.