Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Tilaajille

Vanha Kaleva: Lii­ke­mies Rii­ko­nen kohtasi Laa­to­kan ran­nal­la käär­mei­den leirin

Kaleva 31.5.1922. Käärmeiden leiri. Kun liikemies T. Riikonen v.k. 28 p:nä oli Laatokan jäätä hiihtäessään nousemassa maihin Kurkijoen pitäjän Tervun kylään kohtasi hän aivan Laatokan rannalla suunnattoman paljon käärmeitä. Ne olivat kanassa rannalla.

Riikonen tappoi niistä suksella aluksi 11 ja lähti sitten lähellä olevaan Poutasen taloon hakemaan apulaista.