Tilaajille

Vanha Kaleva: Le­vä­pe­räis­tä kan­sa­kou­lun­opet­ta­jaa on lupa ojentaa

Kaleva 28.12.1921. Kansakoulunopettajain kurinpidollinen rankaiseminen.

Tasavallan presidentin vahvistamalla asetuksella on kansakoulutoimen järjestämisestä 11 päivänä toukokuuta 1866 annetun asetuksen 136 § muutettu näin kuuluvaksi: Jos kansakoulunopettaja tai opettajatar osoittaa leväperäisyyttä virassaan tai muuten elämässään tai käytöksessään oppilaita kohtaan antaa syytä tyytymättömyyteen, varoittakoon koulun johtokunnan puheenjohtaja tai asianomainen kansakoulutarkastaja häntä yksityisesti.