Oulu: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vanha Kaleva: Kuu­sa­mos­sa nä­län­hä­tä, lä­he­tys­tö maan hal­li­tuk­sen pa­keil­le

Kaleva 26.9.1923. Nälänhätä Kuusamossa. Lähetystö hallituksen pakeille. Toissa päiwänä pidettiin Kuusamossa kunnallislautakunnan toimesta kunnanhuoneella yleinen kokous, jossa neuwoteltiin niistä toimenpiteistä, joita nykyinen nälänhätä lähinnä aiheuttaa.

Kokouksessa oli saapuvilla paitsi 12 kunnanwaltuuston jäsentä, suuri joukko muuta yleisöä. Yksimielisesti päätettiin lähettää Helsinkiin hallituksen puheille lähetystö selostamaan hätätilannetta ja anomaan hallituksen pikaisia toimenpiteitä nälänhädän liewentämiseksi.

Lähetystöön walittiin kunnallislautakunnan esimies A.Lämsä ja maanwiljeijä Juho Waarala. Lähetystön on matkallaan ensiksi poikettawa Oulun läänin maaherran puheilla lausumassa se toiwomus, että hänkin puolestaan yrittäisi kuusamolaisten eduksi jotain toimia.

Naulojen tullia anotaan korotettawaksi

Suomen Naulakonttori on waltioneuwostolle jättänyt kirjelmän missä osotetaan, että tullikorotus kotimaisten naulateollisuuden tuotteille on wälttämätöntä. Mainittu teollisuus nauttii nyt huonompaa tullisuojaa kuin ennen sotaa.

Siksi on otettawa huomioon, että kun tuotteiden tulli on noussut tuskin 5 kertaiseksi, oliwat tärkeimpien raaka-aineiden tullit kohonneet 10–20 kertaisiksi.

Naulojen tuonti ulkomailta, joka wielä wiime wuonna oli aiwan mitätön kotimaisten tehtaitten täyttäessä koko kotimaisen tarpeen, on kuluwana wuonna ja warsinkin wiime kuukausina tawattomasti lisääntynyt. Käy niin ollen uhkaawaksi kotimaiselle naulateollisuudelle, että koko tämä teollisuuden haara joutuu waaranalaiseksi. Kirjelmässä anotaan sentähden, että waltioneuwosto antaessaan eduskunnalle esityksen wuoden 1924 tullitariffiksiksi warustaisi eräät tullitariffin nimikkeet tähdellä niin että waltioneuwosto tarpeen waatiessa woi korottaa niiden tullimääriä.

Gösta Bodin esiintyy Oulussa

Ruotsalainen kuplettilaulaja Gösta Bodin, joka Helsingissä ja Pohjanmaan ruotsalaisissa rannikkokaupungeissa esiintyessä on kokonaan valloittanut yleisön puolelleen, tulee parina päivänä esiintymään Seurahuoneen ravintolassa, kuten toisessa paikassa lehteämme olevasta ilmoituksesta näkyy. Paitsi laulua, esittää hra Bodin myös havajilaisen soiton jäljittelyä.

Myytävänä. Hyviä Turunseudun valkosia perunoita myytävänä saapuvasta lastista Lyötyllä perjantaina ja lauantaina. Hinta 25:- hl. tilauksia voi tehdä Iisakalta Rautatienkatu 15. Samassa paikassa kaalia vähittäin ja summissa.

Vanha Kaleva -sarja kertoo uutisia vuosikymmenten takaa.

Oikeanlaisilla myllynkivillä on merkitystä myllyn kannattavuuteen, mainosti Onkilahden konepaja kehuen Naxos-smirkeliviä.
Oikeanlaisilla myllynkivillä on merkitystä myllyn kannattavuuteen, mainosti Onkilahden konepaja kehuen Naxos-smirkeliviä.