Kolumni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­taus­tai­nen Ma­rian­ne Le­hi­koi­nen auttaa naisia pää­se­mään yrit­tä­jyy­den huip­pu­tu­lok­siin

Tilaajille

Vanha Kaleva: Kiel­to­la­ki koituu Suomen ja sen kansan hyö­dyk­si

Kaleva 16.11.1921. Kieltolain waikutukset Ruotsin wastaisella rajaseudulla. Sikäläiset wiranomaiset antawat siitä lausuntoja. Norrbottens-Tidningen -nimisen lehden edustaja on haastatellut eräitä torniolaisia maamme kieltolaista ja saawutetuista kokemuksista sen woimassaolon ajalta.

Huomautettuaan aluksi maamme epäedullisesta asemasta tulliwartioinitiin nähden Ruotsia ja Wiroa wastaan haastattelija jatkaa seuraawaan tapaan: Raittiusolot Torniossa eiwät ole koskaan olleet paremmat kuin nykyään.