Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Tilaajille

Vanha Kaleva: Kak­sois­joh­to pu­he­lin­lin­jal­la Ou­lu–­Ro­va­nie­mi on val­mis­tu­nut

Kaleva 19.7.1922. Kaksoisjohto puhelinlinjalla Oulu–Rowaniemi walmistunut. Puheluja woidaan nyt wälittää sähkösanomista riippumatta.

Eilen walmistui lennätinlaitoksen Oulun ja Rowaniemen wälinen uusi kaksoispuhelinjohto. Johto on järjestetty niin, että sähkötys ja puhelujen wälitys woi tapahtua samanaikaisesti.