Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Val­tuu­te­tut ky­seen­alais­ti­vat Hai­luo­don saaman mie­len­ter­veys­pal­kin­non pe­rus­teet, kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen jätti il­moi­tuk­sen epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta: "Se oli nöy­ryyt­tä­vä ja murs­kaa­va ko­ke­mus"

Kunnanhallitus päätti maanantaina, että se esittää valtuustolle kunnanhallituksen puheenjohtajiston asemaa selvittävän tilapäisen valiokunnan asettamista.

Hailuoto
Aki Heiskanen jätti kunnanhallitukselle ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä.
Aki Heiskanen jätti kunnanhallitukselle ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä.
Kuva: Heli Rintala

Hailuodon kunnanhallitus merkitsi maanantai-iltana pitämässään kokouksessa tiedoksi kunnanjohtaja Aki Heiskasen kunnanhallitukselle osoittaman kirjallisen ilmoituksen. Heiskasen ilmoituksen mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Maarit Parrila (kok.) ja valtuutettu Marjut Toppi (kok.) kohdistivat häneen epäasiallista kohtelua ja häirintää kunnanvaltuuston 19. lokakuuta pitämässä kokouksessa.

Kokouksessa valtuutetut kyseenalaistivat Hailuodon kunnan saaman mielenterveyspalkinnon palkintoperusteet ja työhyvinvoinnista annetun informaation.