Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Val­tuus­toa­loi­te: Me­ri­kos­ken kuiva uoma ve­si­tet­tä­vä ja lai­tet­ta­va kuntoon

Oulun merkosken kuivaan uomaan halutaan lisää vettä, jotta alue saataisiin parempaan virkistyskäyttöön ja kalatalouden kannalta paremmaksi.
Oulun merkosken kuivaan uomaan halutaan lisää vettä, jotta alue saataisiin parempaan virkistyskäyttöön ja kalatalouden kannalta paremmaksi.
Kuva: RS

Maanantaina Oulun kaupunginvaltuustolle luovutetussa valtuustoaloitteessa esitetään, että Oulun Merikosken kuiva uoma vesitettäisiin ympärivuotisesti siten, että uomassa olisi vähintään riittävä virtaama. Näin kaupunkilaiset, matkailijat ja kalastajat voisivat käyttää uomaa virkistyspaikkanaan.

Uoman kunnostus ja vesitys parantaisi aloitteen tekijöiden mukaan uhanalaisten vaelluskalojen, kuten meritaimenen, merisiian ja merilohen kutu- ja poikastuotantoaluetta. Selvitys voidaan tehdä Suistovisiotyössä hyväksytyn Vesipeilien säilyttämisen selvityksen yhteydessä ilman erillistä uutta selvityskokonaisuutta.

Selvityksessä olisi tarkoitus myös tarkastella kosken palauttamista erilaisilla keskivirtaamilla. Kullekin tarkasteltavalle virtaamalle tutkittaisiin vaikutukset sähköntuotantoon, vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksiin, Vesipuitedirektiivin toteutumiseen, Oulujoen suistoon, kaupungin matkailutuloon ja Merikosken alueen maankäyttöön sekä muihin mahdollisiin esille tuleviin asioihin.

Aloitteessa uskotaan. että uusien energiainnovaatioiden kehittyminen mahdollistaa tilanteen, jossa Oulun Merikosken ympäristövirtaama ja vaelluskalojen palauttaminen voidaan tehdä yhteystyössä energiatalouden kanssa.

– Siksi kannattaa yhteistyössä Oulun Energian kanssa tutkia mahdollisuus Merikosken säännöstelypatoon tehtävästä uuden tyyppisestä pienvoimalasta, joka kompensoisi nykyisen voimalan sähköntuotannon pienentymistä, aloite esittää.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet ensimmäiseksi keskustan Matias Ojalehto ja vihreiden Esa Aalto. Allekirjoittajia on kaikista valtuustoryhmistä sinisiä ja Aitoa suomalaista yhteislistaa lukuun ottamatta.

Juttua korjattu 8.9. kello 6.53: Myös perussuomalaisista on allekirjoitettu aloitetta, toisin kuin jutussa aluksi luki. Sen sijaan sinisistä ei ole allekirjoitettu.