Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Val­tuus­to väänsi vihdoin pää­tök­sen: San­gin­joen ul­ko­met­sään tulee yli tu­han­nen heh­taa­rin suo­je­lu­alue

Sanginjoen ulkometsän suojelualueesta on Oulussa keskusteltu vuodesta 2004. Oulun kaupungin toimielimissä asiaa on käsitelty yli 20 kertaa, joten päätöstä voi nimittää lähes historialliseksi.

Sanginjoen ulkometsän aluetta kuvattuna vuonna 2009.
Sanginjoen ulkometsän aluetta kuvattuna vuonna 2009.
Kuva: Peura Pekka

Oulun kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana, että Sanginjoen ulkometsään muodostetaan 1 127 hehtaarin suojelualue.

Siten toistakymmentä vuotta jatkunut vääntö asiasta on saamassa pisteen.

Päätös syntyi äänin 53 – 11. Tyhjää äänesti kolme valtuutettua.

Sanginjoen ulkometsän suojelualueesta on Oulussa keskusteltu vuodesta 2004, jolloin Oulun luonnonsuojeluyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys tekivät aloitteen Oulun kaupunginhallitukselle kansallispuistotasoisen suojelualueen perustamiseksi Sanginjoen ulkometsän alueelle.

Oulun kaupungin toimielimissä asiaa on käsitelty yli 20 kertaa.

Tällä kertaa Sanginjoen suojeluasia tuli valtuuston käsittelyyn 34 valtuutetun vaatimuksesta. Valtuutetut halusivat pitkään justeeraukseen ratkaisun. 34 valtuutettua on samalla Oulun 67-jäsenisessä valtuustossa tarvittava enemmistö.

Voittaneen suojeluesityksen teki kaupunginhallituken puheenjohtaja Kyösti Oikarinen (kesk.).

Oikarisen  esitystä vastaan ratkaisevassa äänestyksessä oli Junes Lokan (asy) esitys, ettei suojelualuetta perusteta.

Oikarisen voittoisa esitys oli seuraava:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Oulun kaupunki hakee Sanginjoen alueelle luonnonsuojelulain 24 pykälän mukaista, noin 1127 hehtaaria suuruisen luonnonsuojelualueen perustamista korvauksetta yhdyskuntalautakunnan 28.11.2017 §598 esittämällä tavalla ja sen esittämin rauhoitusmääräyksin.

Perustettavaan luonnonsuojelualueeseen sisältyvät ennallistamista tarvitsevat metsäkuviot, vähintään 300 hehtaaria, hoidetaan myöhemmin hyväksyttävän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Suojelualueen ulkopuoliselle metsäalueelle tehdään pikaisesti erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma.

Samalla valtuusto toteaa, että Sanginjoen ulkometsän hoidossa lähtökohtana on virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hakkuissa tavoitteena on eri-ikäiset ja -rakenteiset metsät.

Hoito- ja harvennushakkuut suunnitellaan siten, että hakkuukuvioiden puuston monipuolista rakennetta ja monikerroksellisuutta lisätään, samoin lehtipuustoa suositaan ja lisätään.

Alueen hakkuut tehdään jatkuvan kasvatuksen periaatteella.