Valtio myönsi lähes mil­jar­di euroa nel­jäl­le suu­rim­mal­le kau­pun­ki­seu­dul­le maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen – Oulun ke­hi­tys­mil­joo­nat suun­na­taan etu­pääs­sä rai­de­lii­ken­tee­seen

Rahoja on tarkoitus suunnata muun muassa Tampere-Oulu -ratavälin, Liminka-Oulu -ratavälin ja Oritkarin kolmioraiteen kehittämiseen.

Oulun seudun kehitysmiljoonia suunnataan muun muassa raideliikenteen kehittämiseen.
Oulun seudun kehitysmiljoonia suunnataan muun muassa raideliikenteen kehittämiseen.
Kuva: Torvinen Maiju

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusten (MAL) neuvottelutulos saatettiin päätökseen eilen tiistaina 2. kesäkuuta neljän suurimman kaupunkiseudun (Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku) kanssa pitkien neuvotteluiden jälkeen. Valtioneuvosto tiedotti neuvottelun tuloksista tänään.

Tänä vuonna valtio on varannut kuntien kanssa muodostettaviin sopimuksiin yhteensä 936 miljoonaa euroa.

– Koskaan aikaisemmin ei ole tehty näin suurta panostusta, totesi ympäristö- ja kulttuuriministeri Krista Mikkonen valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa.

Sopimusten tavoitteina on muun muassa kehittää joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä, lisätä puutalorakentamista ja kohtuuhintaista asumista sekä kehittää raideliikennettä. Sopimuksilla pyritään rakentamaan hiilineutraaleja kaupunkiseutuja.

Oulun prioriteetteina ratahankkeet

Oulun seudulle budjetoidut rahat suunnataan etenkin raideliikenteen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämiseen. Rahoja on tarkoitus suunnata muun muassa Tampere-Oulu -ratavälin, Liminka-Oulu -ratavälin ja Oritkarin kolmioraiteen kehittämiseen.

Valtio on varannut Oritkarin kolmioraiteelle enintään 15,6 miljoonan euron rahoituksen. Oulun kaupunki rahoittaa kolmioraiteen rakentamista 2,4 miljoonalla eurolla.

Tampere-Oulu ja Oulu-Liminka -rataväleille tehdään tarveselvitys, jonka pohjalta tehdään jatkosuunnittelua enintään 5 miljoonan euron erillisrahoituksella.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala näkee ratahankkeet sopimuksen tärkeimpinä toimenpiteinä:

– Oulun kaupunkiseudulle on erityisen tärkeää, että Liminka-Oulu kaksoisraide suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisemman pian. Oulun sataman toiminnan kannalta Oritkarin kolmioraiteen rakentaminen on välttämätöntä, hän toteaa tiedotteessa.

Muita Oulun seudun hankkeita

Ratahankkeiden lisäksi valtio on muun muassa varannut enintään 6,7 miljoonaa euroa Oulun kaupunkiseudun liikenneverkon parantamishankkeisiin. Rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät näiden toimenpiteiden rahoittamiseen vastaavan summan. 

Kaupunkiseudun julkisen henkilöliikenteen kehittämiseen valtio varaa noin 5,2 miljoonaa euroa. Avustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä sekä niitä täydentäviä Oulun kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian toimenpiteitä.  

Valtio on varannut myös noin 3,6 miljoonaa euroa ilmastoperusteisen joukkoliikennekaluston ja -palvelun kehittämiseen ja ostamiseen. Tuen saajan täytyy raportoida avustuksella saavutettu päästövähennys Traficomin antaman ohjeistuksen mukaan.

Lisäksi Oulun, Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunkiseudut voivat hakea vuosina 2020-2021 yhteensä  7 miljoonaa euroa avustusta muun muassa liikenteen palvelujen digitalisaatioon. Rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät saman summan henkilöliikenteen palveluihin. 

Fakta

MAL-sopimukset 2020-2031

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Helsingin seudun sopimuksessa valtiovarainministeriö.

Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen ovat neuvotelleet Oulun seudun kunnat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä, Pohjois-Pohjanmaan liitto, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Juttua päivitetty kauttaaltaan klo 16:20.