Valtio ja kunnat ha­lua­vat no­peam­man ju­na­yh­tey­den Hel­sin­gin ja Tam­pe­reen välille – Jenni Pitko: Myös mat­ka-ai­ka Oulusta Hel­sin­kiin lyhenee

Helsingin ja Tampereen välillä olevaa junayhteyttä aiotaan nopeuttaa. Uudistus vaikuttaa myös myönteisesti matka-aikoihin myös Oulun seudulle ja Lappiin.

Nyt suunnitteilla oleva hanke lyhentäisi matkustusaikaa Oulusta Helsinkiin. Arkistokuva.
Nyt suunnitteilla oleva hanke lyhentäisi matkustusaikaa Oulusta Helsinkiin. Arkistokuva.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Junayhteyksiä Helsingistä Tampereelle ja Turkuun aiotaan nopeuttaa. Tämä käy ilmi liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta. Satsauksista raideliikenteeseen ovat päättäneet Suomen valtio sekä 20 kuntaa. Mukana päätöksenteossa on ollut myös Oulu kaupunki.

Toteutuessaan niin sanottu Suomirata-hanke lyhentää Helsingin ja Tampereen välisen junamatkan 60–80 minuuttiin. Uudistus vaikuttaa myös Oulun seudulle ja Lappiin suuntautuvien junamatkojen matkustusaikaan.

– Alustavien arvioiden mukaan matka-aika Oulusta Helsinkiin voi nyt tehtyjen päätösten myötä lyhentyä alle viiteen tuntiin, kirjoittaa oululainen kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) tiedotteessaan.

Tuoreessa päätöksessä kunnat ja valtio sopivat hankeyhtiöiden perustamisesta. Toinen yhtiö miettii Helsingin ja Tampereen välistä yhteyttä ja toinen Helsingin ja Turun välistä ratayhteyttä. Hankeyhtiöiden tehtävänä on raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu sekä rahoittaminen rakentamisvalmiuteen saakka.

Vaihtoehto lentämiselle

Pitkon mukaan Suomirata luo kannusteita kehittää rataverkkoa myös Pohjois-Suomessa. Hän nostaa esiin, että Oulu–Helsinki-väli on nykyisin Suomen suosituin sisäinen lentoreitti ja siten merkittävä päästölähde.

– Nopeamman junan saaminen tälle välille tuo kilpailukykyä junalle vaihtoehtona lentomatkustamiselle ja auttaa Suomea kohti vähähiilisyystavoitteita. Nopeammat yhteydet hyödyttävät myös Lapin aluetta ja sen kestävän matkailun mahdollisuuksia.

Suomiradan rakennuskustannuksiksi on arvioitu 4,6–5,75 miljardia euroa.

Yhteyden suunnittelu koostuu osista. Niitä ovat Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle kulkeva Lentorata sekä jatkoyhteys Tampereelle.

Jatkoyhteys voidaan toteuttaa joko uutena ratalinjauksena lentoasemalta Tampereelle tai kehittämällä nykyistä päärataa Riihimäen ja Tampereen välillä. Nykyisen pääradan uudistaminen tarkoittaa lisäraiteiden rakentamista sekä radan oikaisemista. 

Hankeyhtiö tuottaa molemmista vaihtoehdoista esiselvityksen. Selvitysten valmistuttua yhtiön omistajat päättävät yhtiökokouksessa, kumpi vaihtoehto suunnitellaan rakentamisvalmiuteen saakka.