Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Tilaajille

Val­ta­osa pit­kä­ai­kais­sai­rais­ta pitänyt kiinni so­vi­tuis­ta ta­paa­mi­sis­taan ter­vey­den­huol­lon kanssa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ­hoi­toon si­tou­du­taan hyvin, mutta hoitoon ha­keu­tu­mi­ses­sa monilla vii­vet­tä

Valtaosa suomalaisista pitkäaikaissairaista on pitänyt kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa koronasta huolimatta, ilmenee Taloustutkimuksen uudesta Suomi hoitaa -tutkimuksesta, joka selvittää pitkäaikaissairaiden hoitoon pääsyä ja hoidossa pysymistä.

Tuoreiden tulosten mukaan 91% kaikista tutkimukseen osallistuneista on pitänyt kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa. Sairauksissa on kuitenkin eroja – esimerkiksi monissa syövissä tapaamisista on pidetty kiinni keskimääräistä paremmin. Diabetesta, sydämen vajaatoimintaa tai selkärankareumaa sairastavat puolestaan ovat jääneet pois tapaamista muita useammin.