Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Vä­li­te­tään yk­si­tyis­tei­den var­rel­la asu­vis­ta

Mielestäni meidän täytyy tukea ja välittää myös yksityisteiden varsilla asuvista. Varmasti me jokainen käytämme yksityisteitä tietämättämmekin, esimerkiksi lomaillessa ja luonnossa kulkiessamme. Täten kuormitamme tiestöjä.

Ymmärrän hyvin maanomistajien tuskaa tiestöjen kunnossapidosta; yksityistiet ovat muidenkin käytössä, eikä vain osakkaiden eli asuinkuntien. Yksityistietä kulkevat lomalaiset, retkeilijät, marjastajat, metsästäjät, sora- ja tukkirekat ynnä muut.