Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Va­lio­kun­ta esittää muu­tok­sia abort­ti­la­kiin kan­sa­lais­aloit­teen poh­jal­ta – päätös täys­is­tun­non käsissä

Lakimuutos tulisi valiokunnan mukaan saattaa voimaan mahdollisimman pian mutta aikaisintaan vasta ensi vuoden alusta.

Helsinki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää muutoksia aborttilakiin kansalaisaloitteen pohjalta.

Ehdotuksen mukaan lakiin sisällytettäisiin oikeus raskauden keskeyttämiseen raskaana olevan omaan pyyntöön perustuen kahdennentoista raskausviikon loppuun saakka.

Valiokunnan mukaan ehdotettu lakimuutos ei muuta merkittävästi nykyistä tilannetta, koska abortin on saanut sosiaalisilla syillä, joiden tulkinta on ollut käytännössä varsin joustava.

– Oikeudellisesti raskaana olevalta edellytetään kuitenkin perusteluja ja lainsäädäntö periaatteessa mahdollistaa myös lääkärin harkintavallan ja siten myös kielteisen päätöksen. Lain tasolla tilanne on siten valiokunnan näkemyksen mukaan epätyydyttävä, valiokunta perustelee.

Myös 12 viikon jälkeen raskaus voitaisiin keskeyttää raskaana olevan omasta pyynnöstä, jos raskauden jatkuminen tai synnytys vaarantaisi tämän terveyden tai hengen esimerkiksi sairauden tai ruumiinvian vuoksi.

Valiokunta ei kuitenkaan puolla aloitteen ehdottaman kokonaan uuden aborttilain säätämistä. Valiokunnan mukaan moni aloitteessa ehdotettu säännös vaatii jatkoselvitystä eikä uusi laki todennäköisesti vastaisi kaikin osin lainsäädännölle asetettuja oikeudellisia vaatimuksia.

Kansalaisaloite aborttilain muuttamisesta keräsi 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn.
Kansalaisaloite aborttilain muuttamisesta keräsi 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn.
Kuva: Joel Maisalmi

Taustajärjestö kiitti tuesta

Valiokunnan mukaan lakimuutos tulisi saattaa voimaan mahdollisimman pian mutta aikaisintaan vasta ensi vuoden alusta muiden lakimuutosten vuoksi.

Kansalaisaloite keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta syksyllä 2020. Kansalaisaloitteen taustalla oli kampanja nimeltä Oma tahto 2020, jonka hallinnoinnista vastasi Naisasialiitto Unioni. Valiokunnan kannan selvittyä järjestön puheenjohtaja Fatim Diarra (vihr.) kiitti tähänastisesta tuesta ja kannustuksesta.

– Työ ei ole vielä ohi. Seuraavana on eduskunnan täysistunto, eli kaikki kansanedustajat pääsevät äänestämään asiasta, Diarra kirjoitti järjestön blogissa torstaina.