Mainos

Vain nel­jäs­osa kun­nis­ta arvioi pää­tös­ten vai­ku­tus­ta yri­tyk­sil­le, vaikka se hel­pot­tai­si yri­tys­ten toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ja lisäisi kunnan elin­voi­maa

Yritysvaikutusten arviointi helpottaa yritysten toimintaedellytyksiä ja lisää kunnan elinvoimaa

Esimerkiksi veden hinnan nosto voi vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen kannattavuuteen.
Esimerkiksi veden hinnan nosto voi vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen kannattavuuteen.
Kuva: Julius Konttinen

Kuntien päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin. Suurin osa tehdyistä päätöksistä joko tukee tai heikentää yritysten menestymisen edellytyksiä. Yritysvaikutusten arviointi on keino, jolla helpotetaan yrityksien toimintaedellytyksiä omassa kunnassaan.

”Yritysvaikutusten arvioinnin tulisi olla osa kunnallista päätöksentekoa. Kuntalaista löytyy pykälä, johon on kirjattu, että kunnan tehtävänä on alueensa elinvoiman edistäminen. Sen mukaan kunnan tehtävänä on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset yritystoiminnalle”, toteaa Suomen Yrittäjät ry:ssä toimiva kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen.

Hän on ollut johtamassa työryhmää, joka on valmistellut yritysvaikutusten arviointia koskevaa käsikirjaa, joka ilmestyi tämän vuoden tammikuussa.

”Yritysvaikutusten arviointi on vastuualuettani. Kirja on laadittu tiimissä, jossa oli useita yrittäjäjärjestön ja kuntakentän edustajia mukana. Oppaassa kerrotaan miten ja minkälaisessa tilanteessa yritysvaikutuksen arviointia tulisi tehdä. Siellä on myös esimerkkejä yritysvaikutusten arvioinnista”, Matikainen kiteyttää.

Veroeurot jäävät omalle alueelle

Yritysvaikutusten arviointia ei tehdä pelkästään yrittäjien ehdoilla. Sen tarkoituksena on lisätä yritysmyönteisyyttä. Samalla vähennetään riskiä, että yrittäjyyden kannalta tehtäisiin haitallisia päätöksiä, joiden vuoksi veroeurot karkaavat muualle eikä investointeja saada kuntaan.

Tanja Matikainen painottaa, että yritysvaikutusten arviointi tulisi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin asioista tehdään kunnassa päätöksiä.

"Yritysvaikutusten arviointi on keino, jolla helpotetaan yrityksien toimintaedellytyksiä omassa kunnassaan.”
Tanja Matikainen

”Yritysvaikutusten arvioinnin teon pitäisi antaa jonkin toimielimen vastuulle hallintosäännön tai kunnanhallituksen päätöksellä. On tärkeää, että toimielimessä on myöskin yrittäjien edustajia jäseninä. He pystyvät antamaan yrityksen näkökulman käsiteltävissä olevaan asiaan.”

Matikainen kertoo, että monien kuntien strategioissa ilmaistaan tahto olla yritysmyönteinen kunta.

”Sitten kun asiat menevät päätöksentekoon, arvioinnin teko saattaa unohtua. Yritysvaikutusten arvioinnin pitäisi olla systemaattista. Tällä hetkellä se on käytössä neljäsosalla kunnistamme, ja niissäkään sitä ei tehdä järjestelmällisesti. Arviointi on saatettu ottaa lakipäätöksellä käyttöön, mutta sitä ei käytännössä tehdä”, Matikainen tietää.

Tanja Matikainen toimii Suomen Yrittäjissä kunta- ja elinkeinopäällikkönä.
Tanja Matikainen toimii Suomen Yrittäjissä kunta- ja elinkeinopäällikkönä.
Kuva: Soila Kaski/Studio Weissi

Arvioinnin voi aloittaa vähitellen

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Niitä ovat ohjelmatason päätökset sekä varsinaiset päätökset ja rutiinipäätökset.

”Rutiinipäätöksiin arviointia ei tarvitse tehdä. Rutiinipäätöksiä ovat sellaiset päätökset, jotka toteutettavat jo olemassa olevaa linjaa ja ne ovat käyneet aiemmalla tasolla yritysvaikutusten arvioinnin läpi. Ohjelmatasoihin kuuluvat muun muassa eri strategiat, kuten kuntastrategia ja maakuntastrategia. Niihin, kuten myös varsinaisiin päätöksiin kuuluisi tehdä yritysvaikutusten arviointi. Kunnan varsinaisella päätöstasolla olevat asiat ovat esimerkiksi päätöksiä asemakaavamuutoksesta, rakennusurakoista ja liikennejärjestelyistä”, Matikainen kertoo.

Jos kunnassa ei ole käytössä lainkaan yritysvaikutusten arviointia, kannattaa joukosta valita muutamia kokonaisuuksia, joille aletaan tehdä aluksi arviointia. Myöhemmässä vaiheessa laajennetaan niiden asioiden määrää, joille tehdään yritysvaikutusten arviointi.

”Jos heti alkuvaiheessa aletaan arviointia tehdä kaikista päätettävistä asioista, saattaa käydä niin, että niiden tekeminen jää kokonaan. Alussa kannattaa valita muutamia kunnalle tärkeitä kokonaisuuksia. Esimerkiksi vedenhinnan muutoksilla on iso merkitys sellaisille kunnille, jossa on paljon vettä runsaasti käyttävää elintarviketeollisuutta. Tällainen hinnanmuutos saattaa vaikuttaa elintarviketeollisuuden yrityksen tulokseen todella paljon.”