Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Vaa­ral­li­nen etu­rau­has­syö­pä löytyy yhä pa­rem­min, mutta myös yli­diag­nos­tii­kas­ta ai­heu­tuu hait­to­ja

Nykyaikaisen magneettikuvauksen avulla voidaan tunnistaa jopa yhdeksän kymmenestä terveydelle merkityksellisestä eturauhassyövästä, osoittaa Oulun...

Nykyaikaisen magneettikuvauksen avulla voidaan tunnistaa jopa yhdeksän kymmenestä terveydelle merkityksellisestä eturauhassyövästä, osoittaa Oulun yliopistosta perjantaina väittelevän lääketieteen lisensiaatin Panu Tonttilan väitöstutkimus.

Magneettikuvaus liitettynä uusiin isotooppikuvausmenetelmiin ja kasvainmerkkiaineisiin muuttaa todennäköisesti jo lähivuosina eturauhassyövän luokittelun ja hoitopäätösten perusteet.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin ja kuolinsyynä viidenneksi yleisin miesten syöpä maailmassa. Vuonna 2017 Suomessa todettiin 5 446 eturauhassyöpää ja siihen kuoli 912 miestä.

Eturauhassyövän ilmaantuvuus on nelinkertaistunut vuodesta 1990. Elintapojen merkitys on tähän on marginaalinen, joskin esimerkiksi länsimainen ruokavalio saattaa lisätä riskiä.

Ikärakenteen muutoksen ohella syynä ilmaantuvuuden kasvuun ovat merkkiaine PSA:n lisääntynyt tutkiminen ja sen seurauksena kohdentamattomien neulakudosnäytteiden määrän lisääntyminen.

PSA-kokeen tuloksen perusteella ei voida erotella vaaratonta eturauhasen liikakasvua tai terveydelle merkityksetöntä lieväasteista syöpää aggressiivisesta syövästä.

– Käytetyillä tutkimusmenetelmillä osa aggressiivisista syövistä ei löydy ajoissa ja toisaalta on ajauduttu merkityksettömien syöpien ylidiagnostiikkaan ja hoitoon huomattavine haittoineen.

Tonttila tähdentää, että esimerkiksi lievien virtsaamisoireiden takia ei ole tarvetta hakeutua syöpätutkimuksiin. Jos sen sijaan kahdella lähisukulaisella todetaan eturauhassyöpä, hakeutumista tutkimuksiin kannattaa harkita 45–50 vuoden iässä. 

– Jos PSA on lievästi koholla, kolmessa neljästä tapauksesta kyseessä on hyvälaatuinen syy ja osa löytyvistä syövistä on lieväasteisia. Ennen PSA-kokeen ottoa potilaan ja lääkärin tulisikin keskustella kokeen hyödyistä ja haitoista. Syöpäepäily aiheuttaa potilaassa huolta, ja jatkotutkimuksista koepalat sisältävät tulehdusriskin.

Säde- ja leikkaushoidolla syöpä voidaan usein parantaa, mutta niihin liittyy haittoja, kuten virtsavaivat ja erektiohäiriöt. Hoidot tuleekin kohdistaa potilaisiin, jotka todennäköisimmin saavat niistä myös elinaika- ja elämänlaatuhyödyn vuosia myöhemmin.

Kuudella kymmenestä 80-vuotiaasta miehestä on syöpäpesäkkeitä eturauhasessa. Näitä syöpiä ei vähäoireisina pyritä löytämään. Eturauhassyöpä etenee niin hitaasti, että ani harva heistä tarvitsee siihen hoitoa loppuelämänsä aikana.

Eteneväkin syöpä pystytään nykyhoidoilla pitämään kurissa yleensä vuosien ajan.