Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Uusia ro­vas­te­ja Oulun hiip­pa­kun­taan – ­myös an­sioi­tu­nei­ta kirk­ko­muu­si­koi­ta huo­mioi­tiin

Piispa Jukka Keskitalo on myöntänyt kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneille papeille tarkoitetun rovastin arvonimen viidelle Oulun hiippakunnan papille.

Uusia rovasteja ovat Kokkolan suomalaisen seurakunnan kappalainen Marja Kopperoinen, pastori Anne Lehmus, Vaalan seurakunnan kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas, Oulun hiippakunnan hiippakuntadekaani Juha Rauhala ja Kempeleen seurakunnan kappalainen Vesa Äärelä.

Lisäksi Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt director musices -arvonimen Kokkolan suomalaisen seurakunnan johtavalle kanttorille Ritva Göösille ja director cantus -arvonimen Nivalan seurakunnan kanttorille Liisa Katajalalle.

Molemmat ovat arvonimiä, joilla tuomiokapituli huomioi ansioituneita kirkkomuusikoita.