Mainos

Uusi so­te-esi­tys on yrit­tä­jil­le mah­do­ton, to­teu­tues­saan se kaa­tai­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote- ja hy­vin­voin­ti­alan yri­tyk­siä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Oulun kauppa­kamari haluavat mukaan uuden soten maakunnalliseen valmisteluun. ”Pienten ja keski­suurten yritysten mahdollisuudet toimia palveluiden tuottajana ovat esityksen johdosta minimissään”, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Kesällä julkistettua sote-esitystä on kuvailtu täyskäännökseksi aiempaan nähden. ”Sote-esityksessä muutos valinnanvapaudesta täysin julkisvetoiseen toimintamalliin on liikku ääripäästä toiseen ja se tekee yrittäjien toimintaympäristöstä todella haastavan”, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen painottaa.
Kesällä julkistettua sote-esitystä on kuvailtu täyskäännökseksi aiempaan nähden. ”Sote-esityksessä muutos valinnanvapaudesta täysin julkisvetoiseen toimintamalliin on liikku ääripäästä toiseen ja se tekee yrittäjien toimintaympäristöstä todella haastavan”, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen painottaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevien lakiluonnosten lausuntokierros päättyi syyskuun lopussa. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Oulun kauppakamari lähestyivät yhteisellä kannanotollaan toimialueensa kuntia hyvissä ajoin sitä ennen.

”Kannanoton tavoitteena oli hoksauttaa yrittäjille tärkeistä asioista sote-uudistuksessa ja kannustaa kuntia ottamaan myös nämä huomioon omissa lausunnoissaan”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Kesällä julkistettua sote-esitystä on kuvailtu täyskäännökseksi aiempaan nähden.

”Lainsäädäntöehdotuksessa on menty valinnanvapaudesta toiseen ääripäähän, eikä monituottajamallia tunnusteta. Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet toimia palveluiden tuottajana ovat esityksen johdosta minimissään”, Kolehmainen sanoo.

Uusi sote-esitys yrittäjille mahdoton

Kolehmainen luonnehtii tilannetta yrittäjäkunnalle erittäin hämmentäväksi ja haasteelliseksi. Ongelmana ei ole se, etteikö sote-muutosta haluttaisi myös yrittäjien keskuudessa, vaan uusin sote-esitys nähdään sellaisenaan jotakuinkin mahdottomana.

”Pohjois-Pohjanmaalla toimii noin 2700 eri sote-alan yritystä palveluntuottajana. Lisäksi on tuhansia hyvinvointialan yrityksiä, joiden toiminta tukee myös hyvinvointia ja terveyttä. Näiden toimintako ryhdyttäisiin kaatamaan?” Kolehmainen ihmettelee.

Hän sanoo, että kun alueen palvelut on jo nyt rakennettu monituottajuuden varaan, niiden riisuminen julkisvetoisiksi olisi erittäin vaikeaa ja kallista.

Yrittäjäjärjestössä monituottajamalli nähdään kestävänä ratkaisuna tulevaisuuden maakunnissa. Tarkoituksena olisi kehittää palvelumarkkinoita panostamalla mallin kehittämiseen.

”Tämä takaa myös uudistuksen kustannustehokkuuden ja varmistaa, että palveluita on saatavissa myös maaseudulla.”

Kolehmaisen mukaan terve kilpailu parantaa hoidon laatua, uudistaa markkinoita ja vaikuttaa positiivisesti koko toimialan kehittymiseen.

Oulun ja Limingan tuki

Suomen Yrittäjien lausunnon pohjalta on vielä erikseen neuvoteltu kuntien kanssa ja yrittäjien kannanotto saa Kolehmaisen mukaan myös kunnista tukea.

”Esimerkiksi Oulun kaupunki ja Liminka ovat kompanneet meidän esitystämme”, Kolehmainen sanoo.

Hänen mukaansa hallituksen esityksen haaste on siinä, ettei siinä tunnisteta paikallista palveluntuotantoa, huomioida työllisyysvaikutuksia eikä kuntien elinvoiman kehittämistä. Ongelmana nähdään paikallisen monipuolisen palveluverkoston kuihtuminen ja samalla palveluiden saatavuuden heikentyminen etenkin maaseudulla.

Sote-esityksen lausuntoaika päättyi viime kuun lopussa. Seuraavaksi alkaa uuden soten maakunnallinen valmistelu, mihin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Oulun kauppakamari haluaisivat mukaan. Maakunnallisesta valmistelusta vastaavat sairaanhoitopiirit.

”Toivomme, että uusi sote-esitys joko muuttuu tai kaatuu ja että jatko rakennetaan siten, että sote-uudistuksen tavoitteisiin todella päästäisiin. Tämä ei onnistu ilman yrityksiä”, Kolehmainen painottaa.