Mainos

Uuden yh­teis­toi­min­ta­lain on tar­koi­tus tulla voimaan vuoden 2022 alusta: ”Vaa­tii­ko se vä­lit­tö­miä toi­men­pi­tei­tä yri­tyk­sel­tä?”

Uuden yhteistoimintalain on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2022 alkaen. Mitä muutoksia lakiin on tulossa, ja edellyttääkö uudistus yritykseltäni joitain välittömiä toimenpiteitä heti vuodenvaihteen jälkeen.

Johanna Teijonmaa, Legal Counsel, Ernst & Young Oy
Johanna Teijonmaa, Legal Counsel, Ernst & Young Oy

Hallituksen esitys uudeksi yhteistoimintalaiksi julkaistiin 30.9.2021. Kyseessä on kokonaisuudistus, jonka yhteydessä uuteen yhteistoimintalakiin sisällytetään myös henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa annetun lain säännökset.

Keskeisimpänä sisällöllisenä uudistuksena uuteen yhteistoimintalakiin sisältyisi määräykset työnantajan ja henkilöstön tai sen edustajien välisestä säännöllisestä vuoropuhelusta. Esityksen mukaan vuoropuhelua olisi käytävä lähtökohtaisesti neljännesvuosittain, ellei työpaikalla toisin sovittaisi. Laki edellyttäisi kuitenkin harvempaa vuoropuhelua pienemmiltä yrityksiltä, jotka työllistävät säännöllisesti 20–29 työntekijää taikka siltä osin, kuin henkilöstö ei ole valinnut edustajaa. Vuoropuhelu koskisi muun muassa yrityksen taloudellista tilannetta, työpaikan sääntöjä, henkilöstön rakennetta ja osaamistarpeita sekä työhyvinvointiin liittyviä asioita. Osana vuoropuhelua olisi lisäksi laadittava ja ylläpidettävä suunnitelmaa työyhteisön kehittämiseksi.

Konkreettiset vuoropuhelun aiheet sekä soveltuvimpien tapojen löytäminen vuoropuhelun toteuttamiseksi jäisi esityksen mukaan työpaikkatasolla ratkaistavaksi lainsäädännön asettamien reunaehtojen rajoissa. Lakiesityksen mukaan velvollisuus vuoropuheluun alkaisi heti uuden lain voimaan tultua. Yrityksissä onkin paikallaan tarkastella tämänhetkisiä käytänteitä yhteistoimintaan liittyen ja laatia toimintasuunnitelma jatkuvan vuoropuhelun toteuttamiseksi uuden lain edellyttämällä tavalla.