Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa pol­te­taan metsää luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den li­sää­mi­sek­si – savu voi näkyä kauas

Ennallistamispoltoilla on vaikutusta esimerkiksi usean uhanalaisen eläin-, kääpä- ja kasvilajin säilymiseen. Myös useat uhanalaiset kovakuoriaislajit, tikat, kolopesijät ja metsäkanalinnut hyötyvät poltetun alueen metsärakenteen muuttumisesta monimuotoisemmaksi.
Ennallistamispoltoilla on vaikutusta esimerkiksi usean uhanalaisen eläin-, kääpä- ja kasvilajin säilymiseen. Myös useat uhanalaiset kovakuoriaislajit, tikat, kolopesijät ja metsäkanalinnut hyötyvät poltetun alueen metsärakenteen muuttumisesta monimuotoisemmaksi.
Kuva: Anna Muotka

Metsähallituksen Luontopalvelut tekee tällä viikolla säiden salliessa metsän luonnonsuojelullista polttoa Sodankylässä Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Laaja luonnonhoidollinen metsänpoltto tehdään kansallispuiston eteläosassa, Luiro- ja Repojoen risteämiskohdan pohjoispuolella Kaita-aavan lähellä.