Mainos

Tyr­nä­vän Yrit­tä­jät vah­vas­ti mukana – uusi yhtiö pe­rus­tet­tiin ke­hit­tä­mään kunnan pal­ve­lu­ja sekä elin­kei­no- ja yri­tys­toi­min­taa

Tyrnävälle on perustettu uusi elinkeinoyhtiö Tyrnävän Kehitys Oy, jonka perustamisessa paikallinen yrittäjä- yhdistys on ollut vahvasti mukana.

Tyrnävällä on ollut tarvetta sekä ruoka- että anniskelupalveluille. Mikko Kukkohovi pyörittää Vanhatien ravintolaa, jonka kaikki perunaruuat tehdään itse paikallisesta perunasta.
Tyrnävällä on ollut tarvetta sekä ruoka- että anniskelupalveluille. Mikko Kukkohovi pyörittää Vanhatien ravintolaa, jonka kaikki perunaruuat tehdään itse paikallisesta perunasta.
Kuva: Ester van Dam

Tyrnävän kunnan sataprosenttisesti omistaman yhtiön tärkein tavoite on kehittää elinkeino- ja yritystoimintaa sekä palveluja. Kunnassa on vahva alkutuotanto ja toiveet kohdistuvat muun muassa elintarvikkeiden jatkojalostamiseen.

Lokakuussa Tyrnävän Kehitys Oy:n toimitusjohtajana aloitti Lasse Lyijynen.

Tyrnävän yrittäjät on ollut vahvasti mukana kehitysyhtiön perustamisessa. Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, yrittäjä, insinööri Mikko Kukkohovi kertoo, että kaikki alkoi innovaatioryhmästä.

”Meillä on ollut vuodesta 2017 lähtien innovaatioryhmä, johon kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan. Mallia saatiin Oulun Yritystakomosta ja sen salassapitosopimuksen pohja muokattiin meidän tarpeiseemme sopivaksi. Jokainen innovaatioryhmässä mukana ollut on kirjoittanut salassapitosopimuksen.”

Innovaatioryhmä mietti, millä tavalla koko kunnan elinkeinoelämää voitaisiin kehittää. Siellä todettiin, että jäsenillä on omat yrityskuvionsa eikä mikään yhdistys tai yksityinen yritys pysty ottamaan kehittämistyötä itselleen.

”Lähdettiin esittämään asiaa kuntaan. On paljon projekteja ja tarvittaisiin yhtiö, joka lähtisi ajamaan niitä.”

Idea kehittämisyhtiöstä lähti liikkeelle vuonna 2018. Kunnassa aiemmin ollut elinvoimakoordinaattorin tehtävä on nyt korvattu kehittämisyhtiöllä.

Kehitysyhtiö isompi resurssi

Kukkohovi arvioi, että kehitysyhtiön rooli on erilainen kuin kunnan rooli.

”Se pystyy tekemään elinkeinopuolen asioita paremmin kuin kunta pystyisi. Elinkeinoyhtiöllä on siihen tehtävään palkattu henkilö ja hän tekee vain sitä. Se on ihan erilainen resurssi.”

Samantapaisia kehitysyhtiöajatuksia on ollut ennenkin. Kukkohovi on kuullut vanhoilta elinkeinoelämän vaikuttajilta, että suunnitelmat olivat valmiina jo viisitoista vuotta sitten. Jostain syystä ne on unohdettu.

”Nyt innovaatioryhmältä tuli tarpeita ja perusteluja niin paljon, että asia meni eteenpäin.”

Kukkohovi toteaa, että tarve on oikeastaan loputon, jos kunta haluaa kasvaa ja jos yrityselämää halutaan viedä eteenpäin.

”Meillä on vahva alkutuotanto ja siinä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Se on ihan kuntastrategiassa, että elintarvikepuolen jalostusta ruvetaan kehittämään.”

Lisää elintarviketuotantoa

Tavoitteena on saada kuntaan enemmän yrityksiä sekä enemmän teollisuutta alkutuotannon tueksi, kuten elintarviketuotannon jatkojalostusta. Lisäksi tarvitaan palveluja eikä matkailuakaan haluta unohtaa.

”Ne jotka muuttavat tänne tai katselevat asuntoa täältä pitävät palveluja ja niiden toimivuutta tärkeänä syynä muutolle. Jos täällä ei ole palveluja, ihmiset eivät viihdy eikä kunta kasva”, Kukkohovi sanoo.

Kehitysyhtiöön voi ottaa yhteyttä kaikissa yritystoimintaan ja elinkeinopuoleen liittyvissä asioissa. Siellä autetaan tai sitten ohjataan eteenpäin oikeaan paikkaan.

”Periaatteena on, että yhdeltä luukulta saa neuvoa tai ainakin tiedon, minkä puoleen kääntyä. Kaikki elinkeinopuolen asiat hoidetaan nyt kehitysyhtiössä, kuten tukiasiat.”

Kukkohovi täsmentää, että aloittavan yrityksen palvelut ovat edelleen Oulun seudun Uusyrityskeskuksessa.