Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Kolumni
Tilaajille

Tyr­nä­väl­tä kulkisi su­ju­vas­ti fil­la­ril­la Tu­pok­sen tai Kem­pe­leen ase­mal­le, ja pyö­räl­lä matka Oulun ase­mal­ta Pel­to­laan olisi helppo, kir­joit­taa ko­lum­nis­ti Aki Keisu

Lähijunaliikenneselvitys Oulun alueelle julkaistiin 4. kesäkuuta 2019. Siinä tuotiin selkeästi esiin mahdollisuus ottaa lähijuna käyttöön nyt ja nykyiselle rataverkolle. Yhden tunnin vuorovälein tapahtuva liikennöinti vaatisi selvityksen mukaan asemien uudistamiseen ja uusien asemien rakentamiseen noin 36 miljoonan euron lisäpanostuksen. Juna liikennöisi Limingan ja Iin välillä. Väliasemia olisivat Tupos, Kempele, Kaakkuri, Limingantulli, Oulun keskusta, Tuira, Koskela, Linnanmaa, Ritaharju, Kello, Haukiväylä ja Haukipudas.

Tuon selvityksen jälkeen on tapahtunut valtava pyöräilyn suosion kasvaminen ja sähköpyörien yleistyminen.