Mainos
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la uhkaa koronan jälkeen kasvuun kään­ty­nyt­tä ta­lout­ta: Tar­vi­taan ve­to­voi­maa, pi­to­voi­maa ja työn­te­koon kan­nus­ta­via toimia

Marjo Kolehmainen toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Marjo Kolehmainen toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Pohjois-Pohjanmaalla on talous kääntynyt selkeään kasvuun. Kauppa käy ja sitä haastaakin korona-ajalle tyypillisen asiakaskadon sijaan ihan muut ongelmat. Kysyntää tuntuu monella alalla olevan enemmän, kuin mihin yrityksen kapasiteetti riittää. Puuttuu tekijät ja puuttuu materiaalia, mistä tuotetta valmistaa.

PK-Yritysbarometrin mukaan viidennes yrityksistä piti työvoiman saatavuutta suurimpana kasvun esteenä. Koska osaavan työvoiman saatavuus on pitkälti rakenteellinen haaste, tulee ratkaisujenkin tähän ongelmaan olla rakenteellisia. Pitää tehdä toimia, jotka nopeuttavat työllistymistä ja kannustavat työntekoon. Tarvitaan muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä ja porrastamista. Lisäksi sosiaaliturvaa tulee uudistaa siten, että työn vastaanottaminen kannattaa. Tarvitaan nopeampia ja täsmällisempiä koulutuksia vauhdittamaan työelämään siirtymistä. Työperäisessä maahanmuutossa on useita haasteita ja ne pitää korjata välittömästi. Saatavuusharkinnasta tulee luopua ja kaikkineen lupaprosesseja pitää helpottaa ja nopeuttaa.

Myös alueellisesti voidaan tehdä paljon asioita, jotka edesauttavat työllisyyttä. On huolehdittava, että osaavat ihmiset viihtyvät alueellamme ja haluavat täältä käsin työskennellä yrityksissä. Myös yritysten ei tarvitse vaihtaa kotipaikkaa, kun pitovoima on kunnossa. Vetovoimatekijät taas huolehtivat siitä, että uusia osaajia ja uusia yrityksiä saadaan alueellemme. Osaajapulaan auttaa, että koulutusorganisaatiot tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksen sisältöjen ja koulutusohjelmien tulee vastata alueen tarpeisiin. Kansainvälisten osaajien rekrytointiin täytyy panostaa myös alueellisesti. Malleja tulee rakentaa nyt ahkerasti. Hallitus on päätöksillään siirtämässä kaikki työ- ja elinkeinopalvelut kuntien hoidettavaksi. Jotta palvelut vastaavat yritysten tarpeisiin, tulee niiden kuntienkin hoitamana olla tasoltaan kansallisia ja kansainvälisiä.

Koronapandemian myötä monipaikkainen työ näkyy jo yrityksissä. Aiemmin paikallisesti rekrytoineet yritykset ovat laajentaneet rekrytointialuettaan koko Suomeen ja kansallisesti rekrytoineet yritykset hamuavat yhä enemmän kansainvälisiä osaajia. Kilpailu osaajista ei ole paikallista ja monipaikkaisuus voi entisestään lisätä kilpailua osaajista. Miten tähän kilpailuun vastaa Pohjois-Pohjanmaa?

Kaikkien tarvittavien rakenteellisten muutosten lisäksi toki yritysten täytyy huolehtia omasta pesästään. Tärkeä havainto PK-Yritysbarometrin mukaan on, että tähän työhön yritykset ovat valmiit myös tarttumaan. Myynti- ja markkinointiosaamisen lisäksi tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi on nostettu yrityksen henkilöstöjohtaminen ja sen kehittäminen. Tähän tarjoaa apua myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Meillä on käynnissä hanke, joka antaa konkreettista apua yrityksen henkilöstöjohtamisen haasteisiin. Kannattaa hyödyntää!

Kannattaa muistaa, että ilman tekijöitä ei ole yrityksiä ja ilman yrityksiä ei ole osaajillekaan töitäkään. Ongelma on yhteinen ja se ei ratkea odottelemalla.