Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Työt­tö­myys­kas­so­jen jä­sen­mak­su­ja las­ke­taan pa­ran­tu­neen työl­li­syys­ti­lan­teen ta­kia – ­suu­rim­man alen­nuk­sen saavan Suomen Elin­tar­vi­ke­työ­läis­ten kassan jä­sen­ten maksu on ensi vuonna lähes puolet aiempaa pie­nem­pi

Finkan, Teollisuuden ja Rakennusalan työttömyyskassat yhdistyvät ensi vuonna Avoimeksi työttömyyskassaksi.

Elintarviketeollisuuden työttömyyskassan jäsenten jäsenmaksut laskevat ensi vuonna.
Elintarviketeollisuuden työttömyyskassan jäsenten jäsenmaksut laskevat ensi vuonna.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Muilla kuin mainituilla kahdeksalla työttömyyskassalla maksu säilyy ennallaan tai muuttuu kassojen yhdistymisen vuoksi siten, että vaikutus riippuu aiemmasta kassasta.

Puolet Suomen 18 työttömyyskassasta laskee jäsenmaksujaan. Keskimäärin jäsenmaksu laskee 13 prosenttia  esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla työttömyyskassan jäsenillä, jotka kuuluvat mainittuihin yhdeksään liittoon.