Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Työ­teh­tä­vät jaet­ta­va ta­sa-ar­voi­ses­ti, miesten ja naisten työt -a­jat­te­lu on van­hen­tu­nut­ta

”Sä voitkin käydä kopioimassa nämä”, sanottiin kesätyöpaikalla naispuolisille kesätyöntekijöille samaan aikaan kun miehille opetettiin trukilla ajamista. Olin järkyttynyt, miten vielä tänäkin vuonna ajatusmaailma voi olla sellainen, että on olemassa ”miesten ja naisten töitä”. Naisten asema työelämässä on kautta historian ollut heikompi, esimerkiksi palkkaus on ollut – ja on joillain aloilla edelleen – epätasa-arvoinen. Vaikka eteenpäin on selvästi menty, työpaikoilla saattaa edelleen kohdata varsin vanhentuneita ajatuksia siitä, millaiset työt kuuluvat naisille ja millaiset taas miehille.

Aloittaessani kesätyöt eräässä kaupan alan firmassa sain kohdata tällaisia asenteita. Esimerkiksi tuotteiden kokoaminen ja trukilla ajaminen olivat automaattisesti miesten töitä, kun taas papereiden laminointi ja muut toimistotöiden kaltaiset hommat annettiin naisille, vaikka jokainen oli palkattu samaan tehtävään.

Ymmärrettävää on, että jotkin työtehtävät vaativat esimerkiksi paljon voimaa, mutta ihmisen fyysiset ominaisuudetkaan eivät aina ole sukupuolesta riippuvaisia. Mielestäni tällainen kahtiajako on täysin perusteeton, sillä naiset ovat yhtä kykeneviä ajamaan ja miehet yhtä kykeneviä toimistotyöhön.

"Vaikka eteenpäin on selvästi menty, työpaikoilla saattaa edelleen kohdata varsin vanhentuneita ajatuksia siitä, millaiset työt kuuluvat naisille ja millaiset taas miehille."

Kesätyöpaikassani keskustelimme etenkin muiden naispuolisten kesätyöntekijöiden kanssa siitä, miten meillä kaikilla oli samanlaisia kokemuksia töiden jaosta sukupuolen perusteella. Koimme kaikki tämän epäreiluksi, etenkin kun miehille annetut tehtävät saattoivat edistää heidän työuraansa. Esimerkiksi trukilla ajaminen vaatii tietynlaisen koulutuksen, mikä heille tarjottiin ilmaiseksi.

Kokemustani kesätyöpaikasta parantaa kuitenkin se, että kesätyöntekijöiden keskuudessa ilmapiiri oli hyvä, ja kaikki olivat tietoisia työnantajan sukupuolittuneesta työnjaosta ja halukkaita muuttamaan asioita. Pieniä muutoksia työntekijöiden kesken saatiinkin aikaan, kun välillä pyydettiin työtehtävien vaihtamista keskenään.

Työelämässä tulisi mielestäni painottaa enemmän työntekijän omia vahvuuksia ja halua oppia vanhentuneen sukupuolen mukaisen jakamisen sijaan. Työnantajan tulisi ottaa vastuu siitä, että työtehtävät jaetaan tasa-arvoisesti, ilman minkäänlaista syrjintää. Työnantajan täytyisi myös vastata siitä, että työntekijöille annetaan samanlaiset mahdollisuudet edetä urallaan.

Henna Päivärinta

Oulu