Työ­pa­jas­sa ra­ken­net­tiin lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä – lä­hi­ju­na kiin­nos­taa nii­tä­kin, jotka nyt eivät käytä jul­kis­ta lii­ken­net­tä

Lähiliikenne kiinnostaa tällä hetkellä Oulun seudulla. Asiaa koskeneeseen verkkokyselyyn osallistui lähes 3 000 kiinnostunutta.

Lähijunaliikennetyöpajassa kehitettiin kyselyvastausten perusteella muodostettuja erilaisia liikkujaporfiileja ja niiden matkaketjuja sekä lähijunaliikenteeseen liittyviä palveluratkaisuja.
Lähijunaliikennetyöpajassa kehitettiin kyselyvastausten perusteella muodostettuja erilaisia liikkujaporfiileja ja niiden matkaketjuja sekä lähijunaliikenteeseen liittyviä palveluratkaisuja.
Kuva: Jukka Leinonen

Lähiliikenne kiinnostaa tällä hetkellä Oulun seudulla. Asiaa koskeneeseen verkkokyselyyn osallistui lähes 3 000 kiinnostunutta ja keskiviikkoillan lähijunaliikennetyöpajaan pääkirjastolla osallistui kolmisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta kuntalaista Iistä, Oulusta, Kempeleestä ja Limingasta.

Kehittämiskeskus Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi kertoo kuntalaisten osallistamisen, kuntalaistyöpajan, olevan osa toukokuun loppuun mennessä valmistuvaa Oulun kaupunkiseudun lähijunaliikenneselvitystä.

– Lähdemme nimenomaan rakentamaan yhdessä sitä lähijunaliikennekokonaisuutta. Ei siis niin, että me virkamiehet pienessä päässämme teemme kannattavuuslaskelmia, vaan se tehdään yhdessä käyttäjien kanssa, Vuotovesi selventää.

– Kyselyn pohjalta lähdemme rakentamaan persoonakuvia eli arjen kautta mietimme, miten ihmiset liikkuvat, miten matkaketjuja ja syöttöliikennettä voidaan rakentaa. Niitä työstämällä jumppaamme auki ihmisen liikkumisen tarpeita ja arjen liikkumista.

Tämä kaikki yhdistetään varsinaiseen markkinakartoitukseen, jossa tarkastellaan muun muassa tarvittavia investointeja, infraa, ihmisiä erityisesti kiinnostavia asemapaikkoja, käyttäjämääriä, vuorovälejä sekä luonnollisesti myös seuraavia kehitysaskeleita.

– Ihan alkumetreillä, kun lähdemme miettimään lähijunaliikenteen kehittämistä, emme mieti pelkästään raiteita ja vaunuja, vaan mietimme, miksi me haluamme junat täällä liikkumaan. Ihmisiä vartenhan ne junat liikkuvat, Vuotovesi muistuttaa.

Lähijunaliikenteen kehittäminen on tapetilla usealla Suomen kaupunkiseudulla, lähijunaliikennettä on joko käynnistetty tai ollaan käynnistämässä. Vuotovesi muistuttaa, että se on tulevaisuutta ja tulevaisuuden liikkumista.

– Nyt on aika olla liikkeellä, että ei pudota kelkasta.

Oulun seudun erottaa muista kaupungeista pyöräily. Halu yhdistää junalla liikkumiseen nousi kuntalaiskyselyssä poikkeuksellisena esille. 67 prosenttia vastaajista saapuisi asemalle omalla pyörällä.

– Sen vuoksi tarkastelualueet ja matkaketjut voidaan rakentaa ainutlaatuisesti. Tämä on myös asia, joka nousee jatkuvasti esiin sekä kuntalaisilta, virkamiehiltä että päättäjiltä – lähijunat ja pyöräily halutaan kytkeä yhteen.

Alueiden saavutettavuus on yksi keskeinen kaupunkiseutujen vetovoimatekijä.

– Sen lisäksi taustalla on se, että haluamme kehittää Oulun kaupunkiseudusta vetovoimaisen ja kilpailukykyisen sekä yritysten että työpaikkojen suhteen.

Selvityksessä ovat mukana Ii, Oulu, Kempele ja Liminka. Puolet rahoituksesta tulee Pohjois-Pohjanmaan liitolta.

Raidekyselyyn lähes 3 000 vastausta

Helmi–maaliskuun vaihteessa liikkujakyselyllä kerättiin tietoja Oulun seudun asukkaiden liikkumisesta sekä näkemyksiä lähijunaliikenteen tarjoamasta palvelusta osana seudullisia matkoja.

Tietojen pohjalta on alustavasti ideoitu, millaisia mahdollisuuksia lähijunaliikenne ja siihen kytkeytyvät palvelut voisivat tarjota eri liikkujaryhmien matkustustarpeisiin Oulun seudulla.

67 prosenttia vastanneista saapuisi asemalle omalla pyörällä.

63 prosenttia vastanneista piti lähijunaliikennettä ”todella kiinnostavana ja odottaa yhteyksiä innoissaan”.

Kyselyyn vastanneista 73 prosenttia kulkee alueella henkilöautolla, mikä viittaa siihen, että lähijunaliikenne kiinnostaa niitäkin, jotka eivät ole julkisen liikenteen käyttäjiä nykyisellään.