Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Pääkirjoitus

Työ­paik­ko­ja enemmän kuin työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta - nuorten työl­li­syys­kin on ko­hen­tu­nut

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan avoimia työpaikkoja oli viime kuussa enemmän kuin työnhakijoita.Nuorisotyöttömyys on vähentynyt selvästi ja suuntaus näyttää jatkuvan lähivuosina.

Suomalaisten työllisyys kohenee hyvää vauhtia. Viime kuussa avoimia työpaikkoja oli työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan 1 900 enemmän kuin työttömiä työnhakijoita.

Avoinna oli 240 700 työpaikkaa, liki 88 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuussa yli 111 000, noin 35 000 enemmän kuin huhtikuussa viime vuonna.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli huhtikuun lopussa 238 800 työtöntä työnhakijaa. Määrä on 79 600 hakijaa pienempi kuin viime vuonna ja noin 12 000 työtöntä pienempi kuin maaliskuussa.

Kauan jatkunut pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden tiukka kuristusote suomalaisista on löystynyt.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä laski selvästi. Suhteellisesti vielä enemmän laski nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien osuus.

Eikä siinä vielä kaikki. 50 vuotta täyttäneiden työttömien työnhakijoidenkin määrä on laskenut 21 400:lla edellisvuoden huhtikuusta.

Koronavuodet lisäsivät lomautuksia, mutta nyt nekin ovat palanneet koronaa edeltäneen ajan lukuihin. Työ- ja elinkeinoministeriön uusimman ennusteen mukaan lähivuosienkin työllisyystilanne näyttää valoisammalta kuin aikoihin.

Ministeriö ennakoi nuorisotyöttömyyden putoavan vuonna 2024 alemmaksi kuin kertaakaan sitten 1990-luvun laman.

Osa työllisten määrän nopeasta kasvusta selittyy osa-aikatyön määrän voimakkaalla lisääntymisellä. Vaikka työn kokonaismäärän kasvu on olennaista, tärkeää olisi myös se, että osa-aikainen työ muuttuisi kokoaikaiseksi.

Työllisyys on kohentunut Suomessa hyvää vauhtia. Monilla aloilla on pulaa osaavasta työvoimasta.
Työllisyys on kohentunut Suomessa hyvää vauhtia. Monilla aloilla on pulaa osaavasta työvoimasta.
Kuva: Vesa Joensuu

Oulu selvisi koronakriisin aiheuttamasta työpaikkakadosta paremmin kuin muut suuret kaupungit.

Ensimmäisen koronavuoden aikana Oulussa väheni yksi työpaikka sadasta, kun luku tilanteesta pahimmin kärsineellä Vantaalla oli kymmenkertainen.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen johtajan Petri Keräsen mukaan Oulun hyvän selviytymisen taustalla on monipuolinen toimialarakenne (Kaleva 19.5.).

Korona on kohdistunut eri tavalla eri toimialojen osiin. Oulussa on vahva digitaalinen elinkeinoelämä, ja kun korona lisäsi digitaalisten palvelujen tarvetta, oli Oulu vahvoilla.

Vaikka kaunistuvat työllisyysluvut ovat kiistaton ilon aihe, ei ylettömään riemuun ole syytä ratketa.

Tarjolla olevat työpaikat ovat usein eri alalla ja eri paikassa kuin työtön työvoima.

Osa työnhakijoista ei käytännössä kykene täyttä työkykyä vaativiin töihin. Osa taas ei halua ottaa työtä vastaan, koska ansaitsisi työssä vähemmän kuin työttömänä.

Monilla aloilla on huutava pula työvoimasta ja kilpailu osaavista tekijöistä kovenee.

Vakavasta työvoimapulasta kärsivien hoito- ja kasvatusalojen kellokkaat ovat etenkin työtaistelutoimien tiimellyksessä kilvan korostaneet alojensa työn raskautta. Sillä ei voiteta kisaa nuorista ammattilaisista. Viesti on kuitenkin kuultu, sillä uuden tutkimuksen tulokset kertovat kolmanneksen suomalaisnuorista pelkäävän työelämän olevan liian raskasta.