Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Pääkirjoitus
Tilaajille

Työn mer­ki­tys laa­je­nee ihmisen hy­vin­voin­tia li­sää­viin te­ki­jöi­hin– palkka ei olekaan aina yk­kös­asia

Työn kiinnostavuus voittaa nuorten mielestä työstä maksettavan palkan. Ammattitaitoon tulevaisuuden työelämässä kuuluvat empatiakyky ja muut inhimilliset tuottavuutta lisäävät tekijät, joita on turha mitata mittareilla.

Raha ratkaisee, mutta samaan aikaan työlla pitää olla myös muita elämänlaatua lisääviä merkityksiä, jotta ihminen jaksaa työssään.
Raha ratkaisee, mutta samaan aikaan työlla pitää olla myös muita elämänlaatua lisääviä merkityksiä, jotta ihminen jaksaa työssään.
Kuva: Miila Kankaanranta/Arkisto

Puhe työelämästä typistyy usein ensimmäiseksi rahaan tai muihin mitattavissa oleviin asioihin. Raha on toki eri näkökulmista ratkaisevaa työhön, työpaikkoihin tai ansioihin liittyvissä kysymyksissä.

Työntekijät ovat perinteisesti pitäneet toimeentulon hankkimista työn tärkeimpänä merkityksenä. Myös uusille sukupolville työstä maksettava palkka on tärkeää, mutta ei suinkaan välttämättä tärkein tekijä, kun nuoret miettivät omaa alaansa.