Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Työ­elä­mäs­sä tar­vi­taan yhä enemmän mo­ni­osaa­jia – osaa­mi­sen päi­vit­tä­mi­nen koskee meitä kaikkia

Suomen menestys maailmalla perustuu osaamiseen ja sen jatkuvaan vahvistamiseen. Kuitenkaan koko maan menestyksen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin tavoittelussa ei riitä pelkästään se, että vain osa väestöstä osallistuu tähän. Kun ajatellaan, että väestömme määrä pienenee koko ajan, tullaan jokaisen osaamista, tietoa, taitoa ja kykyjä tarvitsemaan maan kasvun, osallisuuden, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Yhteiskunta muuttuu ja kehittyy. Työelämän suorittaminen yhdessä työpaikassa ja yhdellä koulutuksella on muisto vain menneisyyden vakauden ja turvan aikakaudesta. Työelämässä tarvitaan yhä enemmän moniosaajia viemään Suomea eteenpäin. Puhutaan yhä kuuluvammin jatkuvasta oppimisesta, mutta myös elinikäisen oppimisen tärkeydestä koko kuviossa.