Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Työ­elä­mäs­sä jat­ket­tai­siin pi­dem­pään, jos ko­ke­mus­ta ar­vos­tet­tai­siin enem­män, ar­vioi­vat elä­ke­läi­set – myös ikä­syr­jin­tää esiin­tyy

Työeläkeyhtiö Elon kyselyyn vastasi 4 800 eläkeläistä.

Työelämässä ei arvosteta kokemusta riittävästi, kokee kaksi kolmasosaa eläkeläisistä. Kuvituskuva.
Työelämässä ei arvosteta kokemusta riittävästi, kokee kaksi kolmasosaa eläkeläisistä. Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Suurin osa eläkeläisistä kokee, ettei kokemusta arvosteta tarpeeksi työelämässä, selviää työeläkeyhtiö Elon kyselytutkimuksesta.

64 prosenttia kyselyyn vastanneista eläkeläisistä kokee, että työelämässä jatkettaisiin pidempään, jos kokemusta arvostettaisiin enemmän. Kyselyyn vastasi 4 800 eläkeläistä marras-joulukuun aikana.

Elon yhteiskuntasuhdejohtaja Katja Veirto kertoo yhtiön tiedotteessa hätkähtäneensä tulosta. Saman aikaan, kun maassa on osaajapula ja eläkejärjestelmää tulisi vahvistaa pidemmillä työurilla, kokee vanhempi väestönosa, ettei heidän osaamiselleen anneta arvoa.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää ihmisten työpanosta käyttämättä. Juuri nyt olisi tärkeää saada myös kokeneet työntekijät kokemaan, että heidän osaamistaan tarvitaan. Heitä tarvitaan mukaan työelämään, sanoo Veirto.

Eläkeikäisten työssäkäynti on lisääntynyt selvästi. Yli 65-vuotiaiden työllisyysaste on noin puolitoista kertainen kymmenen vuoden takaiseen.

– Meillä on paljon kirittävää siinä, että kokemusta arvostettaisiin riittävästi työelämässä. Vaikka eläkeikä nouseekin, on olennaista pohtia, kuinka myös eläkkeellä olevat voivat halutessaan työskennellä ja mikä saisi heidät jatkamaan yli vanhuuseläkeiän.

Työmarkkinoilla esiintyy ikäsyrjintää

Vuoden alussa Haaga-Helia, Silver Senior, Elo ja LähiTapiola teettivät Työstä elinvoimaa -tutkimuksen, jossa selvitettiin 55–74-vuotiaiden näkemyksiä asemastaan työmarkkinoilla. 41 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että työmarkkinoilla esiintyy ikäsyrjintää.

– Ikääntymiseen liittyvillä asenteilla on merkitystä työurille. Myös kunkin oma usko osaamiseensa ja halu uuden oppimiseen on tärkeää. Samalla työpaikoilla on tunnistettava ikäennakkoluulot ja tehtävä työstä kaikenikäisille houkuttelevaa, Veirto toteaa.

Veirton mukaan tutkimukset osoittavat, että ikäjohtamisella on positiivisia vaikutuksia ikääntyvien sitoutumiselle työpaikkaan.

Työstä elinvoimaa -selvityksessä työnantajat kertoivat arvostavan kokeneissa työntekijöissä erityisesti laaja-alaisuutta, joustavuutta, ammattitaitoa ja kerrytettyjä verkostoja.

– Kaikenikäiset huomioivalla johtamisella nämä ominaisuudet saadaan monipuolisesti käyttöön, hyödyntämään sekä työnantajaa että työntekijää itseään.