Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­loi­den ai­ka­pom­mi tuhoaa Poh­jois-Suo­men luonnon

Pohjois-Pohjanmaalle on rakenteilla ja suunnitteilla 2 000−3 000 tuulivoimalaa. Ennestään voimaloita on jo yli 500. Lapin liiton selvityksissä on arvioitu, että Lappiin voitaisiin rakentaa lähes 2 000 tuulivoimalaa.

Kaikki viittaa siihen, että merituulivoimalat ja pienydinreaktorit syövät jo ensi vuosikymmenellä maatuulivoimaloiden markkinat. Tekniikaltaan vanhentuneiden maatuulivoimaloiden huoltoon ja kunnossapitoon ei kannata käyttää varoja.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät