Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten tyy­ty­väi­syys ko­ro­na­toi­miin on las­ke­nut – 34 pro­sent­tia piti ra­joi­tuk­sia liian tiuk­koi­na, 23 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta kaipasi ko­vem­pia ra­joi­tuk­sia

Suomalaisten tyytyväisyys koronatoimiin on laskenut. Asia käy ilmi Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksen Kansalaismielipide-tutkimuksesta.

Tutkimustulosten mukaan suomalaisten tyytyväisyys viranomaisten koronatoimiin on alhaisempi kuin kahdeksan kuukautta sitten. Tammikuussa tehdyssä kyselyssä 43 prosenttia vastaajista piti sen hetkisiä koronatoimia oikein mitoitettuina. 34 prosenttia oli sitä mieltä, että rajoitukset rajoittavat liikaa yksilönvapautta ja yritystoimintaa ja 23 prosenttia kaipasi tiukempia rajoituksia.

Tyytyväisyyden laskiessa myös mielipiteet koronatoimia kohtaan ovat polarisoituneet. Vastaajat ovat joko hyvin kriittisiä tai hyvin positiivisia koronatoimia kohtaan.

Tutkimus paljasti myös sen, että miehet ovat koronatoimia kohtaan hieman kriittisempiä kuin naiset.

Kaikkein myönteisimmin koronatoimiin suhtautuvat vanhemmat ikäluokat. Kriittisimpiä olivat 30–39-vuotiaat ja 40–49-vuotiaat vastaajat.

Kansalaismielipide on verkkopohjainen mielipidetutkimus, johon osallistui noin 4000 osallistujaa. Kysely tehtiin 18.–21.1.