Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten tyy­ty­väi­syys ko­ro­na­toi­miin on las­ke­nut – 34 pro­sent­tia piti ra­joi­tuk­sia liian tiuk­koi­na, 23 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta kaipasi ko­vem­pia ra­joi­tuk­sia

Suomalaisten tyytyväisyys koronatoimiin on laskenut. Asia käy ilmi Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitoksen Kansalaismielipide-tutkimuksesta.

Tutkimustulosten mukaan suomalaisten tyytyväisyys viranomaisten koronatoimiin on alhaisempi kuin kahdeksan kuukautta sitten. Tammikuussa tehdyssä kyselyssä 43 prosenttia vastaajista piti sen hetkisiä koronatoimia oikein mitoitettuina. 34 prosenttia oli sitä mieltä, että rajoitukset rajoittavat liikaa yksilönvapautta ja yritystoimintaa ja 23 prosenttia kaipasi tiukempia rajoituksia.

Tyytyväisyyden laskiessa myös mielipiteet koronatoimia kohtaan ovat polarisoituneet. Vastaajat ovat joko hyvin kriittisiä tai hyvin positiivisia koronatoimia kohtaan.

Tutkimus paljasti myös sen, että miehet ovat koronatoimia kohtaan hieman kriittisempiä kuin naiset.

Kaikkein myönteisimmin koronatoimiin suhtautuvat vanhemmat ikäluokat. Kriittisimpiä olivat 30–39-vuotiaat ja 40–49-vuotiaat vastaajat.

Kansalaismielipide on verkkopohjainen mielipidetutkimus, johon osallistui noin 4000 osallistujaa. Kysely tehtiin 18.–21.1.