Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

Tut­ki­mus: suo­ma­lais­ten luot­ta­mus tur­val­li­seen arkeen vah­vis­tu­nut, luot­ta­mus Suomen ta­lou­teen vain hieman

Vain 35 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa Suomen talouden lähitulevaisuuteen.

Koronaviruksen leviämistä ehkäisevien rajoitusten purkaminen on saanut suomalaiset vähitellen laajentamaan elinpiiriään. Myös ihmisten luottamus päivittäisen asioinnin ja liikkumisen turvallisuuteen on kohentunut kesäkuun aikana. 

Asia selviää Elinkeinoelämän keskusliiton ja Enter 2020 -yritysten tekemästä kyselytutkimuksesta, jonka toteutti Kantar TNS Oy. Vastaava kysely toteutettiin myös touko-kesäkuun vaihteessa.

Vaikka koronarajoituksia on purettu, on suomalaisten luottamus arjen ja asioinnin turvallisuuteen parantunut entisestään. Kesäkuun kyselyssä peräti 91 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa arkensa olevan turvassa koronalta. Touko-kesäkuun vaihteessa näin kertoi 81 prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista enää 44 prosenttia kertoi rajoittavansa vapaa-aikansa fyysisiä kontakteja ystäviensä ja tuttaviensa kanssa koronatilanteen vuoksi. Edellisessä kyselyssä saman vastauksen antoi 68 prosenttia vastaajista. 

Myös muunlainen arjen asioinnin ja liikkumisen rajoittaminen on kyselyn mukaan vähentynyt selvästi alkukesästä.

Luottamus talouteen edelleen matalalla

Kesäkuun lopun kyselyssä kartoitetuista asioista vastaajat suhtautuivat edellisen kyselyn tapaan selkeästi vähiten luottavaisesti Suomen talouteen. Vain 35 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa Suomen talouden lähitulevaisuuteen. Touko-kesäkuun vaihteessa näin kertoi vastaajista 27 prosenttia. 

Myös Tilastokeskuksen alkuviikosta julkaisema kuluttajien luottamusindikaattori kertoi samanlaisesta kehityksestä. 

Tutkimus toteutettiin 24.–25. kesäkuuta, ja siihen vastasi yhteensä 1 158 henkilöä. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.