Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Tut­ki­mus: Poh­joi­sen ha­vu­met­sis­sä syn­ty­vät hiuk­ka­set vai­kut­ta­vat pilviin ja lie­ven­tä­vät il­mas­ton­muu­tos­ta

Tuoreen Helsingin yliopiston johtaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan pohjoisen havumetsät kykenevät lieventämään ilmastonmuutosta ja vaikuttamaan alueellisesti jopa koko mantereen ilmastoon.

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että havumetsistä vapautuu kaasumaisia yhdisteitä, jotka muodostavat hiukkasia. Sekoittuessaan alailmakehän ylempiin osiin nämä aerosolihiukkaset pystyvät vaikuttamaan pilvien ominaisuuksiin, kuten heijastamaan enemmän valoa. Sitä kautta ne voivat vaikuttaa koko ilmastojärjestelmään viilentäen ilmastoa.