Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Tut­ki­mus: Ihon ikään­ty­mis­tä voidaan eh­käis­tä vai­kut­ta­mal­la ihon kan­ta­so­lu­ja ym­pä­röi­vään si­de­ku­dok­seen

– Ihon ikääntymismuutosten taustalla ei välttämättä olekaan kantasolujen ikääntyminen tai niiden heikentynyt toiminta vaan kantasolujen ympärillä olevien kudosten ikääntyminen, selittää Helsingin yliopiston professori Sara Wickström.

– Ihon ikääntymismuutosten taustalla ei välttämättä olekaan kantasolujen ikääntyminen tai niiden heikentynyt toiminta vaan kantasolujen ympärillä olevien kudosten ikääntyminen, selittää Helsingin yliopiston professori Sara Wickström.

Helsingin yliopiston ja Kölnin yliopiston tutkimuksessa selvisi, että ihon karvatupen kantasoluja ympäröivä sidekudos ja erityisesti sen elastisuus säätelevät kantasolujen aktiivisuutta. Koska tämä sidekudos jäykistyy ikääntyessään, se heikentää kantasolujen toimintaa ja ihon uusiutumista.

Tutkimuksen mukaan karvatupen ikääntyneet kantasolut kykenevät kuitenkin uusiutumaan ja toimimaan normaalisti, jos ne siirretään nuoreen kudosympäristöön. Tulosten perusteella kudosten mekaanisten ominaisuuksien muokkaaminen voi olla tehokas tapa parantaa kantasolujen toimintaa ja ehkäistä niiden ikääntymisen vaikutuksia ihoon.

Hiirimalleilla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin lisäksi, että niillä hiirillä, joilla oli perinnöllisiä mutaatioita kollageeneissa, jotka vaikuttavat karvatupen kantasolujen mikroympäristöön jäykistämällä kudoksia, kantasolujen toiminta heikkeni ennenaikaisesti.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Nature Cell Biology -lehdessä.

Ikääntyessä ihon kantasolujen toiminta heikkenee, jolloin ihon ja hiusten karvatupen luontainen uusiutuminen hidastuu.

Koska kantasolut ovat keskeisessä asemassa kudosten uusiutumisessa, kehitteillä on ollut hoitoja, joissa kantasoluja voitaisiin siirtää vaurioituneeseen kudokseen, esimerkiksi sydäninfarktin jälkeiseen sydämeen, nivelrikon tuhomaan rustoon tai krooniseen ihohaavaan.