Mainos

Tur­ve­yri­tyk­set hä­däs­sä: Tur­ve­tuo­tan­non alasajo kääntyi hal­lit­se­mat­to­mak­si, kun turpeen käyttö puo­lit­tui 10 vuoden sijasta 10 kuu­kau­des­sa

Turvetuotannon alasajoa voi kuvata hallitsemattomaksi. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastostakaan ei juuri ole apua.

Turvetuotannon hallitsematonta alasajoa voisi kompensoida esimerkiksi lunastamalla turvetuotantoalueita ja kalustoa, jos tahtoa vain löytyisi.
Turvetuotannon hallitsematonta alasajoa voisi kompensoida esimerkiksi lunastamalla turvetuotantoalueita ja kalustoa, jos tahtoa vain löytyisi.
Kuva: Petri Hakkarainen/arkistokuva

Turvetoimialalla eletään hankalia aikoja. Verotus ja päästökaupan hinnankorotukset ovat johtaneet käytännössä siihen, että energiaturve on voimalaitoksille liian kallista poltettavaksi.

”Päättäjät ovat ise aiheuttaneet tämän tilanteen. Turpeen käyttö oli tarkoitus puolittaa vuoteen 2030 mennessä, mutta tämä tapahtui jo 10 viime kuukauden aikana”, merijärvisen Megaturve Oy:n toimitusjohtaja Hannu Isokääntä kertoo.

Isokääntä toimi Suomen Turvetuottajat ry:n edustajana turvetyöryhmässä. Yhdistys toivoi esimerkiksi, että tuotantokoneista saisi hävittämiskorvauksen ja hallitus ostaisi myymättä jääneet turpeet.

Kehysriihessä hallitus päätti esimerkiksi valmistella luopumispaketin turvetuotannon jättäville yrittäjille, tukea siirtymää uuteen yritystoimintaan ja nostaa turpeen verottoman pienkäytön alarajaa.

Päätöksiä Isokääntä pitää lohdutuspalkintona.

”Verorajan nosto auttaa vain pieniä voimalaitoksia. Lopetuskorvausten jakautumisesta ei vielä ole tietoa. Hallituksen toimet menevät pitkälle aikavälille, mutta pienellä yrityksellä ei ole varaa odottaa 10 vuotta.”

Turvetyöryhmän tavoitteena oli vähentää turpeen käyttöä oikeudenmukaisesti, mutta Isokäännän mielestä alasajo on pikemminkin hallitsematonta.

”Turpeen käyttö loppuu liian pikaisesti. Tästä ei ilman apua selvitä.”

”Turhautuminen aistittavissa”

Myös Pohjois-Pohjanmaan liitto oli mukana turvetyöryhmässä. Liitolla oli kovat odotukset oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle (Just Transition Fund, JTF), koska sen oletettiin voivan rahoittaa siirtymää turpeen korvaamiseksi.

”Nopeasti selvisi, ettei JTF:stä ole tällaiseksi välineeksi. Turve muodostaa vain pienen osan paikkakuntien bruttokansantuotteesta, joten se ei romahduta työpaikkoja samalla tavalla kuin esimerkiksi kivihiilikaivoksen sulkeminen”, maakuntajohtaja Pauli Harju kertoo.

Rahastosuunnitelmaa valmisteleva Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen kuvailee JTF:ää pettymykseksi, koska sillä ei juurikaan voi hoitaa turvetoimialan ongelmia.

”Rahasto on ollut haasteellinen valmisteltava, koska EU:sta asti on ollut epäselvyyttä siitä, mihin sitä voi käyttää. On todennäköistä, että suuri osa varoista menee lopulta muille aloille.”

Alalla on monenkokoisia toimijoita, joten ongelmiin ei ole olemassa sapluunaratkaisua.

”Yrittäjien turhautuminen on aistittavissa. Tässä on ollut ketjureaktio, kun ostajat ovat ylireagoineet ja siirtymäaika on turhaan nopeutunut”, Harju sanoo.

Hallitsematonta alasajoa voisi Harjun mukaan kompensoida esimerkiksi lunastamalla turvetuotantoalueita ja kalustoa, jos tahtoa vain löytyisi.

30 vuoden elämäntyö valuu hukkaan

Megaturve Oy on siitä onnellisessa asemassa, että yritys tarjoaa energiaturpeen lisäksi kuivike- ja kasvuturvetta sekä maanrakennusurakointia.

”Konkurssia tuskin tulee, mutta elämäntyö 30 vuoden ajalta menee hukkaan. Edes puoliteholla toiminen olisi riittänyt vuoteen 2030 asti”, Isokääntä miettii.

Isokääntä muistuttaa, että turvetuotantoalue tarjoaa työpaikan kymmeniksi vuosiksi. Työpaikkoja voisi jopa lisätä, jos turvetta saisi nostaa sen verran kuin uutta kasvua tulee vuosittain.

”Monia pelottaa luonnontilaisten soiden tuhoaminen. Ne ovat suojeltuja, eikä niille kukaan ole menossa. Toivon, että hallitus tarjoaisi mahdollisuuden edes hallittuun lopetukseen.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)
  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund) on yksi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastoista. Rahasto liittyy Suomen tavoitteeseen puolittaa energiaturpeen käyttö vuoteen 2030 mennessä.
  • JTF-rahasto auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Rahaston tarkoituksena on tukea siirtymää uusille toimialoille.
  • JTF ei koske koko Suomea, vaan tiettyjä maakuntia. Vielä ei ole tietoa, miten paljon varoja on maakunnassa käytettävissä.
  • Pohjois-Pohjanmaalla halutaan uudistaa ensisijaisesti aluetaloutta, luoda työpaikkoja sekä tukea vihreää siirtymää. Esimerkiksi maaseutujen elinvoimaa aiotaan kehittää, yritystoimintaa edistää sekä tukea uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa.
  • Turvetoiminnan vähenemisen tai loppumisen haittavaikutuksia aiotaan lieventää esimerkiksi kehittämällä turvetta korvaavia tuotteita sekä uusiutuvan energian ratkaisuja ja selvittämällä turvesoiden ympäristövaikutuksia sekä jälkikäyttöä.