Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tu­le­viin so­te-aluei­siin on pe­rus­tet­ta­va van­hus­val­tuu­te­tun tehtävä

Vanhusasiavaltuutettujen tulee tuntea ikääntyneiden arki, ja heidän tehtävänään on ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä palveluiden saatavuuden seuranta, sen laadun valvonta sekä niistä raportointi.

Korona on tullut joksikin aikaa myös meidän maahamme. Se on vaikuttanut moniin eri tavoilla ja elämää on rajoitettu usealla tavalla. Erityisesti rajoitukset ovat koskeneet yli 70-vuotiaita ja heidän osaltaan vaikutukset korona-ajalta ovat julkisuudessa olleiden tietojen mukaan välillä olleet varsin huonolla tolalla.

Kantar TNS Oy teki vuonna 2019 kyselytutkimuksen, jossa haastateltiin 55–85-vuotiaita kansalaisiamme. Selkeä enemmistö eli 64 prosenttia arvioi, että ikääntyneitä kohdellaan nykyisin toisen luokan kansalaisina. Vielä useampi eli 74 prosenttia uskoi, että yhteiskunnassamme on paljon ikään perustuvaa syrjintää.