Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tu­le­vien hy­vin­voin­ti­aluei­den on rea­goi­ta­va li­sään­ty­vään syö­mis­häi­riö­oi­rei­luun

Syömishäiriötä sairastavat ovat olleet kovilla koronapandemian aikana. Muun muassa arkirytmin katoaminen, sosiaalisten kontaktien puute sekä hoidon ja kuntoutuksen väheneminen pandemian aikana ovat pahentaneet kaikenikäisten syömishäiriöoireilua.

Ilmiö näkyy monella tapaa myös Syömishäiriöliiton Pohjois-Suomen SYLI-keskuksen toiminnassa, sillä huolestuneet yhteydenotot sairastavilta, läheisiltä ja alueen eri alojen ammattilaisilta ovat lisääntyneet kuluvan vuoden aikana.