Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

To­ri­ho­tel­lis­ta tuli Oulun mur­heenk­ryy­ni, eikä tarinan kaikkia kään­tei­tä ole ehkä vie­lä­kään nähty

Oulun vielä keskeneräisen torihotellin tarinassa on ollut outoja käänteitä yli kohtuuden rajan. Rakennuttajan toimintalinja keskellä kaupunkia sijaitsevassa hankkeessa on ollut kaupunkia ja kansalaisia ylenkatsova.

Työt Oulun torin hotellityömaalla jatkuivat keskiviikkona rauhalliseen tahtiin talon ulkopuolen osalta. Viime perjantain uutisen mukaan talon sisätyöt sen sijaan on pysäytetty "operaattorineuvotteluiden johdosta".

Keskeytys ei työmaalla ole ensimmäinen. Viime vuonna rakennustyöt katkesivat maaliskuun lopussa moneksi kuukaudeksi sen jälkeen kun rakennuksen pohjatöiden valmistuttua rakennuttaja MGP Services Oy:llä ei ollut sopimusta jatkorakentajasta.