Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Toivon vil­pit­tö­mäs­ti, että pal­ve­lut pa­ra­ne­vat

Tammikuun aluevaalien jälkeen Suomeen syntyy kokonaan uusi hallinnon taso. Tulevat päätökset eivät ole helppoja, kun ihmiset ikääntyvät ja eri palveluiden tarve ja myös niiden kustannukset kasvavat.

Mistä saadaan työntekijöitä, on yksi kysymys? Miten palveluita hajautetaan tai keskitetään? Minkä tasoisen tai kuinka ison osuuden yksityiset yritykset palveluista saavat ja millä ehdoilla? Miten pienten kuntakeskusten palvelut järjestetään?