Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Tie­to­ko­ne näkee valheet kas­voil­ta­si - kamera voi tutkia mik­ro­il­mei­tä ja sydäntä neu­vot­te­luis­sa

Tietokonepohjaisen konenäön avulla voidaan ihmisen kasvoilta nähdä asioita, joita hän pyrkii kätkemään. Piilotunteita pystytään tulkitsemaan mikroilmeistä.

Tietokonepohjaisen konenäön avulla voidaan ihmisen kasvoilta nähdä asioita, joita hän pyrkii kätkemään. Piilotunteita pystytään tulkitsemaan mikroilmeistä. Myös ihmisen sydämen syke pystytään lukemaan kasvoilta kameralla.

Tutkija Xiaobai Li tutkii Oulun yliopistossa, miten konenäön avulla voidaan analysoida ihmisen kasvoista hyvin nopeita mikroilmeitä ja sydämen sykettä.
Tutkija Xiaobai Li tutkii Oulun yliopistossa, miten konenäön avulla voidaan analysoida ihmisen kasvoista hyvin nopeita mikroilmeitä ja sydämen sykettä.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopistossa tarkastetaan parin viikon kuluttua aiheeseen liittyen kiinalaisen tutkijan Xiaobai Lin väitöskirjatutkimus.

Väitöskirjan suomenkielinen nimi on Piilotiedon tulkinta ihmisten kasvoista. Tutkimus on tehty Oulun yliopiston konenäön ja signaalianalyysin tutkimusyksikössä.

– Suurin osa ihmisistä ei pysty tulkitsemaan mikroilmeitä, niiden tunnistamiseen voi kyllä kouluttautua. Ne vilahtavat ihmisten kasvoilla vain pienen hetken, yleensä lyhyemmän ajan kuin puoli sekuntia, Li sanoo.

Konenäön avulla nuo hetkessä ohi vilahtavat ilmeet voidaan taltioida ja tunnistaa.

Li on taustaltaan psykologi ja kiinnostunut siitä, miten ihmiset tunnistavat kasvoja. Oulussa hän pääsi yhdistämään mikroilmeiden tutkimuksen konenäkötutkimukseen.

Valheenpaljastuksen tehostaminen mikroilmeiden tunnistuksella on yksi käyttömahdollisuus.

Samoin esimerkiksi työnhakijoita haastattelevat henkilöstöalan yritykset voisivat hyödyntää mikroilmeitä tunnistavaa konenäköä apuna ehdokkaiden haastatteluissa.

Mikroilmeet ja pulssi paljastavat huijarin

Xiaobai Lin väitöskirja ”Piilotiedon tulkinta ihmisten kasvoista” tarkastetaan väitöstilaisuudessa Oulun yliopistossa 18. syyskuuta.

Kasvot ovat monipuolinen informaatiolähde ja keskeinen tekijä ihmisten vuorovaikutuksessa. Kasvoissa on paljon tietoa, jota ei pystytä hyödyntämään ilman erityiskeinoja.

Lin

työssä

analysoidaan konenäön avulla mikroilmeitä ja sydämen sykettä, jotka ovat ihmiselle vaikeasti havaittavaa

29

tietoa.

Mikroilme on hetkellinen, tahaton ihmisen kasvonilme. Mikroilmeet ovat kestoltaan hyvin lyhyitä, ainoastaan noin

0,05

sekuntia.

Mikroilmeitä on tutkittu jo pitkään, mutta konenäön ja tekoälyn käyttäminen siinä apuna on vasta joitakin vuosia ollut tutkimuksessa esillä.

Perinteiset tavat sykkeen mittaukseen vaativat ihokontaktia. Kaikki eivät pidä siitä, että mittauslaitteet ovat ihossa kiinni.

Lin työssä esitetään menetelmä, joka mittaa sykkeen videolta pienistä värimuutoksista. Menetelmä sietää valaistusmuutoksia ja sallii pään liikkeet.

Jatkotutkimuksen aiheena on sykemittauksen saaminen niin tarkaksi, että sitä voisi hyödyntää terveydenhuollon näkökulmasta.

Tavoitteena on yhdistää mikroilmeiden ja sydämen sykkeen analyysit, sekä mahdollisesti muuta kasvoista saatavaa tietoa.