Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

THL: Helle nostaa si­sä­läm­pö­ti­lo­ja jopa 30 as­tee­seen Suomen sai­raa­lois­sa – tiloja pitäisi pystyä vii­len­tä­mään ny­kyis­tä pa­rem­min

Erityisesti monilla vuodeosastoilla kärsitään kuumuudesta hellekauden aikana. Arkistokuva.
Erityisesti monilla vuodeosastoilla kärsitään kuumuudesta hellekauden aikana. Arkistokuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Monet Suomen sairaaloista ovat varautuneet riittämättömästi helteestä aiheutuviin haittoihin, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotteessa.

Ongelmana on etenkin se, että sisätilat ovat helteellä liian kuumia. Asia selviää THL:n suomalaissairaaloihin tekemästä kyselytutkimuksesta.

Monissa kyselyyn vastanneissa sairaaloissa on mitattu helteen aikana 27–29 asteen sisälämpötiloja, osassa jopa 30 astetta tai enemmän.

Yleensä kuuminta on vuodeosastojen potilashuoneissa, työntekijöiden taukotiloissa sekä hoitotoimenpide- ja tutkimustiloissa. Suuressa osassa sairaaloita sekä henkilökunta että vuodeosastojen potilaat ja omaiset ovat valittaneet sisätilojen kuumuudesta helteellä.

– Kuumuus heikentää sairaaloissa sekä potilaiden että henkilökunnan hyvinvointia. Ongelmia koituu myös esimerkiksi hoitotoimenpiteille ja lääkkeiden säilytykselle, kertoo tutkija Virpi Kollanus THL:n tiedotteessa.

Vain kolmannes huomioi kuumuuden

Noin kolmannes sairaaloista kertoi huomioivansa helteestä aiheutuvat ongelmat valmiussuunnitelmassaan. Suurin osa sairaaloista tiedosti kuitenkin sen, että hellekauteen olisi tarpeen varautua.

Monissa sairaaloita puuttuu kirjalliset ohjeistukset siitä, miten potilaita ja työntekijöitä suojataan kuumuudelta. Koneellinen jäähdytys on usein mahdollista vain osassa tiloista.

Yli puolet vastanneista kaipasi lisää tietoa sisätilojen kuumenemisen ehkäisykeinoista sekä taloudellista tukea investointeihin.

Hellevarautumisen ohjausta pitäisi vahvistaa

Kyselyyn vastanneiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan kansallista ohjausta helteen terveyshaittojen ehkäisyyn ja varautumiseen.

Kollanius toteaa, että terveydenhuollon hoitolaitoksille voitaisiin määrittää kesäajan korkeita sisälämpötiloja koskevat ohje- tai raja-arvot, joissa huomioidaan myös potilasturvallisuus.

Ilmatieteen laitoksen hellevaroituksia olisi myös mahdollista kehittää siten, että tieto varoituksesta ja viranomaisten toimintaohjeista välittyisi sosiaali- ja terveydenhuoltoon automaattisesti. Vain puolet kyselyyn vastanneista sairaaloista kertoi huomioivansa hellevaroitukset.

– Helle on merkittävä terveysriski erityisesti ikääntyneille ja pitkäaikaissairaille. Pitkittyneestä, joitakin viikkoja kestävästä helleaallosta voi Suomessa aiheutua useampia satoja kuolemia. Suurin osa kuolemista tapahtuu terveydenhuollon hoitolaitoksissa, Kollanus sanoo.

THL:n kysely toteutettiin viime vuoden lopulla. Kyselyyn vastasi 141 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.