Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Te­no­joen lo­hen­ka­las­tus­kiel­to vii­väs­tyy – maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö vetoaa ka­las­ta­jiin lo­hi­kan­to­jen suo­je­le­mi­sek­si

Kiellon piti alkaa tänään keskiviikkona kalastuskauden alkamisen yhteydessä.

Tenojoen lohenkalastuskiellon piti astua voimaan tänään, mutta maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan laki viivästyy ainakin viikolla.
Tenojoen lohenkalastuskiellon piti astua voimaan tänään, mutta maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan laki viivästyy ainakin viikolla.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Tenojoen lohenkalastuskielto viivästyy.

Eduskunta hyväksyi täysistunnon toisessa käsittelyssä 31. toukokuuta lohenkalastuksen määräaikaista kieltämistä Tenojoella koskevan lakiesityksen.