Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pääkirjoitus
Tilaajille

Tek­no­lo­gia­jä­tit tark­kai­lu­lis­tal­le – vii­meis­tään nyt on käynyt sel­väk­si, että di­gi­taa­lis­ta maail­maa pitää pystyä sää­te­le­mään

Vaikutusvaltaiset teknologiayhtiöt ovat kasvaneet niin merkittäviksi vallankäyttäjiksi, että on korkea aika saada ne sääntelyn piiriin. Kiusallisten paljastusten pehmittämässä ilmapiirissä avautuu mahdollisuus ajaa muutoksia läpi.

Jättimäiset kaupalliset teknologiayhtiöt, kuten Facebook, osoittavat pieniä merkkejä perääntymisestä sääntelyn edessä. Facebook lupasi vastikään lopettaa poliittisesti painottuneiden ryhmien suosittelun käyttäjilleen.
Jättimäiset kaupalliset teknologiayhtiöt, kuten Facebook, osoittavat pieniä merkkejä perääntymisestä sääntelyn edessä. Facebook lupasi vastikään lopettaa poliittisesti painottuneiden ryhmien suosittelun käyttäjilleen.
Kuva: SASCHA STEINBACH /EPA

Maailmanlaajuisten suurten teknologiayhtiöiden vaikutusvaltaa yritetään vähentää ja vastaavasti niiden vastuuta internetin sisällön valvonnasta lisätä.

Paine sääntelyn ja valvonnan kasvattamiseksi ja kansallisten lainsäädäntöjen noudattamiseksi on viime aikoina lisääntynyt teknologiajättien vastustuksesta huolimatta.

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.