Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Pääkirjoitus
Tilaajille

Tek­no­lo­gia­jä­tit tark­kai­lu­lis­tal­le – vii­meis­tään nyt on käynyt sel­väk­si, että di­gi­taa­lis­ta maail­maa pitää pystyä sää­te­le­mään

Vaikutusvaltaiset teknologiayhtiöt ovat kasvaneet niin merkittäviksi vallankäyttäjiksi, että on korkea aika saada ne sääntelyn piiriin. Kiusallisten paljastusten pehmittämässä ilmapiirissä avautuu mahdollisuus ajaa muutoksia läpi.

Jättimäiset kaupalliset teknologiayhtiöt, kuten Facebook, osoittavat pieniä merkkejä perääntymisestä sääntelyn edessä. Facebook lupasi vastikään lopettaa poliittisesti painottuneiden ryhmien suosittelun käyttäjilleen.
Jättimäiset kaupalliset teknologiayhtiöt, kuten Facebook, osoittavat pieniä merkkejä perääntymisestä sääntelyn edessä. Facebook lupasi vastikään lopettaa poliittisesti painottuneiden ryhmien suosittelun käyttäjilleen.
Kuva: SASCHA STEINBACH /EPA

Maailmanlaajuisten suurten teknologiayhtiöiden vaikutusvaltaa yritetään vähentää ja vastaavasti niiden vastuuta internetin sisällön valvonnasta lisätä.

Paine sääntelyn ja valvonnan kasvattamiseksi ja kansallisten lainsäädäntöjen noudattamiseksi on viime aikoina lisääntynyt teknologiajättien vastustuksesta huolimatta.