Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus
Tilaajille

Tek­no­lo­gia sopii ty­töil­le – ta­sa-ar­vo ja mo­ni­nai­suus li­sää­vät luo­vuut­ta ja tuot­ta­vuut­ta

Algoritmit ohjaavat entistä enemmän työelämää ja arkea, joten ei ole yhdentekevää, ketkä ovat meitä ohjaavien valintojen takana. Vahvasti sukupuolittunut ict-ala hyötyisi nykyistä laajemmasta tasa-arvosta ja moninaisuudesta.

Väitöskirjatutkija Fanny Vainionpää Oulun yliopistosta on selvittänyt tyttöjen haluttomuutta ryhtyä opiskelemaan it-alaa. Tytöt kaihtavat tekniikan aloja, vaikka siihen ei olisi mitään syytä. Usein kiinnostus on herännyt, kun joku miespuolinen perheenjäsen on osannut kannustaa.
Väitöskirjatutkija Fanny Vainionpää Oulun yliopistosta on selvittänyt tyttöjen haluttomuutta ryhtyä opiskelemaan it-alaa. Tytöt kaihtavat tekniikan aloja, vaikka siihen ei olisi mitään syytä. Usein kiinnostus on herännyt, kun joku miespuolinen perheenjäsen on osannut kannustaa.
Kuva: Teija Soini

Teknologia on ala, joka ei sovi naisille. Tämä väittämä on ilmiselvä väärinkäsitys, mutta ohjaa silti vahvasti tyttöjen ja poikien valintoja jatko-opintoihin.

Koulumenestyksestä riippumatta nuorten toiveammatit eriytyvät varhaisessa vaiheessa sukupuolen mukaan. Sitkeästi elävä ilmiö näkyy vuodesta toiseen opiskeluvalinnoissa ja myöhemmin työelämässä.