Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ta­sa-ar­voi­nen työe­lä­mä? – so­siaa­li­pal­ve­lui­na tuo­tet­ta­vaa avo­työ­tä ja sen te­ki­jöi­tä ei ole huo­mioi­tu tar­peek­si

Heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten työllistymistilanteen parantamiseksi on tehty ja tehdään toistuvasti työtä. Valtio ja kunnat kehittävät osaltaan toimintoja tilanteen edistämiseksi ja syystäkin, heikossa työmarkkinatilanteessa on valtavasti ihmisiä.

Huonossa työllistymistilanteessa on useampia ryhmiä, joista nostan esille yhden. Sosiaalipalveluina tuotettavaa avotyötä ja sen tekijöitä ei ole huomioitu tarpeeksi. Nämä ihmiset eivät ole palkkasuhteisessa työssä, joten he eivät myöskään saa palkkasuhteisen työn etuja.