Kolumni
Tilaajille

Tär­keim­mät vaalit eivät kiin­nos­ta pie­ni­tu­loi­sia: "Jos ja kun päät­tä­jät va­li­koi­tu­vat hy­vä­osais­ten äänillä val­tuus­toi­hin, niin on päi­vän­sel­vää, että myös pää­tök­set ovat hy­vä­tu­loi­sia suo­si­via"

Kunnissa tehdään päätöksiä, joilla vaikutetaan eniten pienituloisten arkeen. Julkisen liikenteen hinnat ja toimivuus eivät juuri työsuhdeautollaan huristelevan johtajan elämään vaikuta, mutta nuorten ja pienituloisten arkeen niillä on valtava vaikutus.

Terveyskeskusmaksut eivät vakuutusten turvin jonojen ohi yksityisvastaanotolle marssivaa hyväosaista hetkauta, mutta työttömän terveyteen ja talouteen maksuilla on suuri vaikutus.