Mainos

Tar­jol­la ver­tais­tu­kea, asian­tun­ti­ja-apua ja neu­von­taa hel­pot­ta­maan yrit­tä­jien työs­sä­jak­sa­mis­ta

"Jos yrityksen pitää kehittää omia etätyövalmiuksia, niin meidän kauttamme voi saada siihen asian­tuntijan apua.”

-
Kuva: Julius Konttinen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät aloitti toukokuussa uuden ESR-rahoitteisen hankkeen tukemaan yrittäjien työssäjaksamista.

”Läsnä yrittäjän arjessa -hankkeella on kaksi päätavoitetta: tukea yrittäjien työssäjaksamista verkostojen ja vertaistuen ja suoran asiantuntijapalvelun avulla sekä tarjota erilaista neuvontaa yrityksille, jotka auttavat yrityksiä ja yrittäjiä selviämään tämän koronan aiheuttaman poikkeustilan yli”, hankkeen projektipäällikkö Mari Viirelä kertoo.

Hankkeen lähtökohtana oli Suomen Yrittäjien maaliskuussa 2020 julkaisema Yrittäjägallup, jonka mukaan yrittäjien jaksaminen on koetuksella, ja vertaistuki on yksi tärkeimmistä avuista yrittäjille oman puolison ohella.

”Yrittäjägallupin tulosten perusteella yrittäjät ovat tosi huonoja hakemaan apua omaan jaksamiseen. Tulosten mukaan noin neljännes yrittäjistä on jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuunpalamista ja vain 10 prosenttia kaikista yrittäjistä on hakenut apua työssäjaksamiseen tilanteessa, jossa korona ei ollut vielä koko voimalla iskenyt. Jos nyt tehtäisiin tuo kysely uudelleen, niin voisi luvut olla vielä pahemmat ainakin tuon jaksamisen osalta”, Viirelä arvelee.

Vertaistuki, asiantuntija- ja neuvontapalvelut yrittäjien tukena

Viirelä kertoo, että uusi hanke tukee yrittäjiä kolmella tavalla.

”Ensimmäiseksi meillä on mahdollisuus luoda tilaisuuksia, toimintamalleja ja koulutuksia, joilla edesautetaan yrittäjien henkistä hyvinvointia vertaistuen ja muun jaksamista edistävän toiminnan kautta. Toiseksi voimme antaa tuettua asiantuntija-apua suoraan yrityksille, joilla on vaikutusta työssäjaksamiseen, olipa kyse vain yrittäjästä tai sitten koko työyhteisöstä. Kolmanneksi voimme nyt kehittää meidän olemassa olevia neuvontapalveluita kokonaisvaltaisemmaksi, kun hankkeen avulla on mahdollista tarjota myös moniammatillista tukea yrittäjälle oman jaksamisen tueksi. ”

Viirelä lisää vielä, että asiantuntijapalvelulla ja neuvontapalvelulla on 10 prosentin omavastuuosuus. Asiantuntijapalveluissa tukea voi saada enintään 2000 euroa.

Tukea tarjolla tammikuuhun asti

Uusi hanke kestää ensi tammikuuhun asti.

”Meidän oletuksemme on, että neuvontapalveluille on tarve kesän jälkeen, ja kesän jälkeen konkretisoituu myös vertaistukeen keskittyvät toimenpiteet. Sen sijaan asiantuntijapalveluissa tavoitteena on saada ensimmäinen haku auki jo nyt toukokuussa, jolloin jo ennen lomakautta olisi mahdollista aloittaa kehitystoimenpiteet yrityksissä”, Viirelä kertoo.

Asiantuntijapalvelun tarkoitus on auttaa yrityksiä selättämään työssäjaksamiseen vaikuttavia haasteita.

”Esimerkiksi, jos yrityksen pitää kehittää omia etätyövalmiuksia, niin meidän kauttamme voi saada asiantuntijan opettamaan etätyön tapoja ja kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää etätyössä. Tai jos yrityksessä on jokin muu selkeä osaamisen vaje, joka kuormittaa työyhteisöä, niin sen poistamiseen voi myös saada asiantuntijapalvelua”, Viirelä täsmentää.