Mainos

Tam­mi­kuus­sa alkava Hyvä pomo -hanke antaa eväitä hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­seen ja työ­hy­vin­voin­tiin alle 20 hen­ki­lön yri­tyk­sis­sä

Hyvä pomo -hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjän ja työyhteisön työhyvinvointia ja jaksamista. Tämän myötä myös vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot paranevat.

Mari Viirelä sanoo, että Hyvä pomo -hankkeen avulla yrityksiin saadaan hyviä malleja toimia erilaisissa tilanteissa.
Mari Viirelä sanoo, että Hyvä pomo -hankkeen avulla yrityksiin saadaan hyviä malleja toimia erilaisissa tilanteissa.
Kuva: Ester van Dam

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on harvoin erillistä henkilöstöjohtamiseen palkattua henkilöä. Johtaminen kulminoituu yrittäjän omaan osaamiseen ja taitoihin. Yrittäjäjärjestön tekemien selvitysten perusteella pk-yrityksissä on kasvuhalukkuutta ja rekrytointitarvetta. Merkittävin kasvun este on yrittäjien oma jaksaminen ja osaavan työvoiman saanti (Kasvun Suunta kysely 2020).

”Hyvä pomo -hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjän ja työyhteisön työssäjaksamista ja työhyvinvointia lisäämällä laaja-alaista osaamista HR (Human Resources) -asioissa eli henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöhallinnon asioissa. Tuetaan kaikkea sitä, mikä työpaikoilla liittyy ihmisiin”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien projektipäällikkö Mari Viirelä sanoo.

Yrittäjät kokevat henkilöstöjohtamisessa haasteellisimmaksi erilaiset muutostilanteet, kuten uuden henkilön rekrytoinnin tai jonkin yrityksen sisällä tapahtuva muutostilanteen, esimerkiksi laajennuksen, supistamisen ja uudet toimintamallit. Työntekijästä johtuvasta syystä johtaminen tuntuu välillä haastavalta (Kasvun Suunta -kysely 2020).

Hyvä pomo -hanke käynnistyy tammikuussa 2021 ja kestää 2,5 vuotta. ESR-rahoitteinen hanke kohdistuu alle 20 henkilön yrityksiin ja työnantajiin.

”Pohjois-Pohjanmaalla yrityksistä 90 prosenttia on sellaisia, joissa on alle 20 henkilöä. Monesti on käynyt niin, että yrittäjä on perustanut yrityksen oman ammattitaidon varaan eikä ole keskittynyt henkilöstöjohtamiseen”, Viirelä toteaa.

Koulutusta ja asiantuntijapua

Hanke auttaa hahmottamaan henkilöstöjohtamista ja ottamaan haltuun HR-prosesseja. ”Prosessien haltuunotto on erityisen tärkeää, kun yritys kasvaa”, Viirelä sanoo.

Hyvä pomo -hankkeen tavoitteena on antaa konkreettista apua henkilöstöjohtamiseen monissa erilaisissa tilanteissa. Yrityksille tarjotaan asiantuntijapalveluita.

”Tarkoituksena on muodostaa asiantuntijapooli, johon konsultit voivat liittyä. Asiantuntijapoolin avulla saadaan kohdistettua tukea selkeisiin henkilöstöjohtamiseen liittyviin kysymyksiin juuri tietylle yritykselle.”

”Yritämme myös tuoda yrityksiä yhteen niin, että syntyisi muutaman yrityksen ryppäitä, jossa yritykset voisivat käyttää yhteisiä resursseja HR-asioissa”, Viirelä jatkaa. Lisäksi pyritään tekemään tutuiksi esimerkiksi TE-toimistojen tarjoamia palveluita ja sitä missä tilanteissa yritysten on mahdollista saada julkista tukea.

”Järjestämme avoimia koulutustapahtumia, joilla autetaan yrittäjien osaamista. Sen myötä yrittäjien oma jaksaminen paranee. Koulutukset voivat liittyä työsopimuksen laatimiseen ja purkamiseen tai viikkopalavereiden käytäntöjen luomiseen”, Viirelä sanoo.

Parannusta työhyvinvointiin

Kun opit otetaan käyttöön, yrityksiin syntyy käytänteitä ja prosesseja, joilla on vaikutusta työhyvinvointiin jatkossakin. Avoimet tapahtumat ja mahdollisesti syntyvät yritysryppäät edistävät myös yrittäjille tärkeää verkostoitumista.

Hankkeella halutaan vaikuttaa yritysten yleiseen työhyvinvointiin. Yksittäinen työntekijä hyötyy hankkeesta, kun parantuneet HR-käytänteet tulevat osaksi yrityksen toimintaa. Yrittäjät saavat konkreettisia työkaluja henkilöstöjohtamiseen, esimerkiksi siihen, miten kehittämiskeskusteluja pidetään tai miten uusi työntekijä perehdytetään.

Hanke tulee näkymään Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella. ”Teemme tiivistä yhteistyötä ainakin kuntien elinkeinotoimen ja alueen yrittäjäyhdistysten kanssa. Suunnitelmissa on myös olla suoraan yhteydessä yrityksiin ja kartoittaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä tarpeita”, Viirelä sanoo.